Điều khoản và điều kiện

A. Chung

 1. Trang web được điều hành bởi ProgressPlay Ltd ("Công ty"), có địa chỉ đăng ký tại Soho Office 3A, Edge Water Complex, Elia Zammit Street, St. Julians, Malta. Công ty vận hành trò chơi trực tuyến theo Cơ quan quản lý trò chơi Malta, Số giấy phép MGA / B2C / 231/2012 phát hành ngày 16 tháng 4 năm 2013 và được cấp phép và quản lý ở Vương quốc Anh bởi Ủy ban cờ bạc theo số tài khoản 39335. Cờ bạc có thể gây nghiện. Chơi có trách nhiệm.
 2. Các điều khoản và điều kiện này ("Điều khoản và Điều kiện") chi phối việc sử dụng ("Bạn", "Của bạn" hoặc "Người chơi") của bạn đối với các dịch vụ trò chơi trực tuyến và di động do Công ty cung cấp cho Bạn. Các Điều khoản và Điều kiện này phải được Bạn đọc kỹ toàn bộ trước khi Bạn sử dụng Dịch vụ. Xin lưu ý rằng các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa Bạn và Công ty.
 3. Các Điều khoản và Điều kiện này kết hợp chính sách bảo mật của Chúng tôi và Quy tắc Đặt cược bằng cách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này Bạn xác nhận rằng Bạn cũng chấp nhận và đồng ý với chính sách bảo mật của Chúng tôi và Quy tắc Đặt cược (Bạn có thể xem lại chính sách bảo mật của Chúng tôi bằng cách nhân vao đây và xem lại Quy tắc đặt cược của chúng tôi bằng cách nhân vao đây.)

B. Định nghĩa

 1. Trong các Điều khoản và Điều kiện này, các từ và cụm từ sau (trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác) có nghĩa được nêu bên cạnh chúng:
  • £ - có nghĩa là đơn vị tiền tệ mà Bạn đã đăng ký Tài khoản của mình.
  • "Tài khoản" có nghĩa là một tài khoản cá nhân được mở bởi một cá nhân, chỉ dành cho cá nhân đó để cho phép cá nhân đó chơi Trò chơi tại Trang web.
  • "Cược" có nghĩa là cược do Bạn đặt vào một Sự kiện.
  • "Trò chơi" có nghĩa là bất kỳ trò chơi nào được cung cấp trên Trang web bao gồm cả Sự kiện.
  • "Sự kiện" sẽ có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào có đặt cược trên Trang web.
  • "Lãnh thổ bị hạn chế" có nghĩa là các quốc gia sau: Úc, Bỉ, Belize, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Bulgaria, Croatia, Síp, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Israel, Ý, Lithuania, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Romania, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý khác bị Công ty chặn theo quyết định riêng của mình. Danh sách này có thể được Công ty sửa đổi theo quyết định riêng của mình vào từng thời điểm.
  • "Dịch vụ" có nghĩa là Trò chơi của Công ty và bất kỳ dịch vụ và hoạt động nào khác được cung cấp tại Trang web.
  • "Khiếu nại" có nghĩa là biểu hiện của sự không hài lòng liên quan đến Dịch vụ được cung cấp như đã nêu trong chương O dưới đây.
  • "Tranh chấp" có nghĩa là Khiếu nại chưa được Công ty giải quyết như được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này trong khoảng thời gian 8 tuần đầu tiên được nêu trong chương O bên dưới.
  • "Trang web" có nghĩa là bất kỳ trang web và / hoặc trang web di động và / hoặc ứng dụng di động nào do Công ty sở hữu, điều hành hoặc lưu trữ.
  • "Chúng tôi", "Của chúng tôi" hoặc "Chúng tôi" có nghĩa là Công ty và / hoặc bất kỳ công ty con, chi nhánh, nhân viên, giám đốc, viên chức, đại lý, nhà cung cấp, nhà tư vấn và nhà thầu nào.

C. Tuân theo các Điều khoản và Điều kiện và Hiệu lực Ràng buộc của Chúng

 1. Bằng cách sử dụng Trang web, đăng ký tại Trang web, hoặc bằng cách tham gia vào một trong các Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc và hành động theo các Điều khoản và Điều kiện, vì chúng có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần bảo lưu.
 2. Công ty có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối và độc quyền của mình. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện trước khi các thay đổi có hiệu lực. Bất kỳ Cược nào được thực hiện trước khi Điều khoản và Điều kiện sửa đổi có hiệu lực sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực khi đặt Cược. Nếu Bạn không muốn bị ràng buộc bởi sửa đổi đó, Bạn phải ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ. Nếu Bạn muốn ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản và Điều kiện, Bạn có thể rút tất cả các khoản tiền hiện có và đóng Tài khoản của Bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này.
 3. Các Điều khoản và Điều kiện này thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây giữa các bên liên quan đến chủ đề của nó và cấu thành toàn bộ và toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty. Bạn xác nhận rằng, khi đồng ý chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn đã không dựa vào bất kỳ đại diện nào ngoại trừ bất kỳ đại diện rõ ràng nào do Công ty đưa ra trong các Điều khoản và Điều kiện này.

D. Ai được quyền tham gia

 1. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu Bạn tuân thủ tất cả những điều sau:
  • Bạn ít nhất mười tám (18) tuổi hoặc đủ tuổi hợp pháp theo quy định của pháp luật quốc gia nơi Bạn sinh sống (tùy theo mức nào cao hơn); về mặt này, Công ty mong muốn thu hút sự chú ý của Bạn về thực tế rằng cờ bạc ở lứa tuổi vị thành niên là một hành vi phạm tội;
  • Bạn là chủ sở hữu của phương thức thanh toán hợp lệ (hoặc được chủ sở hữu của phương thức thanh toán hợp lệ đó ủy quyền sử dụng phương thức thanh toán hợp lệ);
  • Bạn không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào do sử dụng Dịch vụ. Trong bối cảnh này, Bạn đồng ý rằng nếu Bạn cư trú hoặc hiện diện ở bất kỳ khu vực pháp lý nào cấm sử dụng Dịch vụ được cung cấp tại Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Lãnh thổ bị hạn chế nào), Bạn sẽ không tham gia vào hoạt động bị cấm.
  • Bạn không phải là người chơi hoặc có bất kỳ mối liên hệ nào hoặc có thể có bất kỳ ảnh hưởng nào đến Sự kiện và / hoặc bất kỳ kết quả nào của Cược;
  • Trước đây, bạn đã không tự loại trừ khỏi một tài khoản khác trong mạng của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn; xem danh sách các trang web theo giấy phép của Ủy ban cờ bạc đây và danh sách các trang web thuộc Cơ quan quản lý trò chơi Malta đây; và
  • Bạn chưa đăng ký với chương trình tự loại trừ cờ bạc trực tuyến quốc gia của Vương quốc Anh, thường được gọi là Gamstop.
 2. Dịch vụ chỉ dành cho Người chơi không bị luật pháp của bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào cấm đánh bạc trên Internet và / hoặc thiết bị di động. Công ty không có ý định cho phép Bạn làm trái luật hiện hành. Bạn đại diện, bảo đảm và đồng ý đảm bảo rằng việc Bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy chế và quy định hiện hành. Việc cung cấp hoặc tính sẵn có của Dịch vụ sẽ không được coi là hoặc được hiểu là một lời đề nghị hoặc lời mời của Chúng tôi để sử dụng Dịch vụ, nếu Bạn cư trú ở một nơi mà việc sử dụng đó hiện đang bị luật pháp cấm (bao gồm nhưng không giới hạn ở các Vùng lãnh thổ bị hạn chế), hoặc trong đó Công ty, theo quyết định riêng của mình, chọn không cung cấp Dịch vụ. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xác định xem việc sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ của Bạn có hợp pháp tại nơi Bạn sống và / hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ hay không. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm, được thể hiện hay ngụ ý, liên quan đến tính hợp pháp của Dịch vụ và / hoặc của Trang web và / hoặc sự tham gia của bất kỳ người nào vào Dịch vụ thông qua Trang web này, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp Trang web nào bởi Bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Bạn tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật áp dụng cho Bạn trước khi đăng ký hoặc tham gia vào bất kỳ Dịch vụ nào thông qua Trang web này. Bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý trong khu vực tài phán hiện hành về tính hợp pháp của việc Bạn sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ.
 3. Nhân viên, giám đốc và cán bộ của Công ty, cũng như các thành viên trong gia đình, chi nhánh hoặc công ty con của họ, và tất cả những người khác được kết nối, trực tiếp hoặc gián tiếp, với hệ thống máy tính hoặc hệ thống bảo mật mà Công ty sử dụng, cũng như bất kỳ người nào liên quan trong hoạt động của Trang web này và việc thành lập Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với các cơ quan quảng cáo, xúc tiến và thực hiện, công ty bảo hiểm và cố vấn pháp lý, quản trị viên web và nhà cung cấp web và các thành viên gia đình của họ, không được quyền tham gia vào bất kỳ Dịch vụ nào. Vì lợi ích của trật tự tốt, cần phải làm rõ rằng bất kỳ người nào không được quyền tham gia như đã nói ở trên - cũng như bất kỳ người nào khác thay thế người bị loại trừ đó - cũng không được nhận bất kỳ giải thưởng nào do Trang web trao hoặc giới thiệu, và Công ty có quyền đình chỉ Tài khoản (bao gồm cả việc đóng băng tất cả các khoản tiền được gửi vào bên trong) và vô hiệu tất cả các khoản tiền thưởng, tiền thắng cược và tiền thắng cược trong Tài khoản.

E. Đăng ký tài khoản

 1. Bất kỳ ai quan tâm đến việc tham gia Dịch vụ đều có nghĩa vụ đăng ký và mở Tài khoản tại Trang web.
 2. Công ty sẽ xem xét các chi tiết, thông tin và tài liệu do Bạn cung cấp như một phần trong quy trình "biết khách hàng của bạn" của Chúng tôi. Công ty sẽ thực hiện thêm quy trình “biết khách hàng của bạn” khi có bất kỳ trường hợp đặc biệt nào bao gồm nhưng không giới hạn ở điểm gian lận cao, cung cấp thông tin chi tiết đáng ngờ, số lượng tiền gửi cao, nhiều IP khác nhau được sử dụng để truy cập Tài khoản, hoạt động chơi trò chơi bất thường và quyền hạn.
 3. Bạn phải hoàn toàn và tự chịu trách nhiệm bảo lưu các Chi tiết Nhận dạng của Bạn một cách bí mật và không được chuyển chúng cho người khác. Toàn bộ trách nhiệm về việc sử dụng trái phép Chi tiết Nhận dạng của Bạn hoàn toàn thuộc về Bạn và Bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng trái phép Chi tiết Nhận dạng của Bạn. Nếu Bạn thất lạc, quên hoặc mất Chi tiết Nhận dạng của Bạn vì bất kỳ điều gì khác ngoài lỗi của Công ty, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào liên quan đến sự cố đó.
 4. Bạn chỉ được phép có một Tài khoản tại Trang web này. Nếu Bạn mở nhiều Tài khoản, Công ty có thể chặn hoặc đóng bất kỳ hoặc tất cả Tài khoản của Bạn theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình; trong trường hợp đó, Công ty có thể vô hiệu hóa tiền thưởng, tiền thắng cược và tiền thưởng thắng cược trong Tài khoản cũng như trả lại tất cả các khoản tiền đã gửi trong Tài khoản.
 5. Công ty có thể theo quyết định của riêng mình và không cần phải đưa ra lý do, từ chối mở Tài khoản hoặc đóng Tài khoản hiện có. Tuy nhiên, tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đã được thực hiện sẽ được thực hiện.
 6. Theo đây, Bạn tuyên bố rằng việc đăng ký Tài khoản của Bạn được thực hiện bởi Cá nhân Bạn chứ không phải bởi bất kỳ bên thứ ba nào.
 7. Bằng cách mở một Tài khoản, Bạn đại diện, bảo đảm, thừa nhận và cam kết rằng (a) các chi tiết Bạn gửi trong quá trình đăng ký là đúng và chính xác, và Bạn sẽ cập nhật chúng, ngay lập tức khi có bất kỳ thay đổi nào trong đó, (b) Tài khoản của Bạn là chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của Bạn và sẽ không được sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào, (c) bất kỳ khoản tiền nào Bạn gửi vào Tài khoản có thể và sẽ được Bạn sử dụng chỉ để chơi Trò chơi và / hoặc sử dụng Dịch vụ, (d) Công ty không phải là một tổ chức tài chính và bất kỳ khoản tiền nào trong Tài khoản của Bạn sẽ không tích lũy bất kỳ chênh lệch liên kết và / hoặc lãi suất nào, (e) Bạn là người có công tâm và Bạn có khả năng chịu trách nhiệm về các hành động của mình, (f) Bạn có trách nhiệm đọc và hiểu các quy tắc và thủ tục của Trò chơi và rằng Bạn hiểu đầy đủ các quy tắc và thủ tục này, (g) Bạn hiểu rằng việc sử dụng Trò chơi có nguy cơ mất tiền đã đặt cược trong Trò chơi, (h) Bạn sẽ hợp tác với Công ty và cung cấp cho nó tất cả những gì được yêu cầu tài liệu đầy đủ, hoàn chỉnh và trung thực, (i) Bạn đã xác minh và xác định rằng việc sử dụng Dịch vụ của Bạn không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của bất kỳ khu vực tài phán nào áp dụng cho Bạn, (j) Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ghi lại, thanh toán và hạch toán với bất kỳ chính phủ, cơ quan thuế hoặc cơ quan có liên quan nào đối với bất kỳ khoản thuế hoặc khoản thu nào khác có thể phải trả do việc sử dụng Trang web của Bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thanh toán tiền thắng cược), (k) Bạn sẽ sử dụng Dịch vụ trong có thiện chí đối với Công ty và những người khác sử dụng Dịch vụ, (l) Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi tổn thất của Bạn do đặt cược tại Trang web và chơi Trò chơi, (m) Công ty có thể tùy ý quyết định xem có mở không , duy trì và / hoặc đóng Tài khoản của Bạn (với điều kiện là các nghĩa vụ hợp đồng hiện tại được tuân thủ), cũng như tạm ngưng Tài khoản của Bạn (bao gồm cả việc đóng băng tất cả các khoản tiền được gửi bên trong) và làm vô hiệu tất cả các khoản tiền thưởng, tiền thắng cược và tiền thắng cược trong Tài khoản của Bạn - nơi Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này, (n) Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của chi tiết Tài khoản của Bạn (bao gồm tên người dùng và mật khẩu cần thiết để nhập Tài khoản của Bạn), và đối với bất kỳ và tất cả các hành động và giao dịch được thực hiện liên quan với Tài khoản của Bạn bởi bất kỳ ai vào Tài khoản của Bạn trong khi sử dụng thông tin của Bạn, và tất cả các hành động và giao dịch như vậy sẽ được coi là các hành động và giao dịch do Bạn thực hiện, (o) Bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho Công ty về bất kỳ hành động nghi ngờ nào sử dụng trái phép Tài khoản của Bạn, ( p) Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ khoản bồi hoàn nào và / hoặc từ chối hoặc đảo ngược bất kỳ khoản thanh toán nào do Bạn thực hiện liên quan đến Dịch vụ và Bạn sẽ hoàn trả cho Chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Chúng tôi phải chịu do hậu quả của bất kỳ hành động nào như vậy và trong bất kỳ trường hợp nào Bạn sẽ nhanh chóng thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản nợ của Bạn cho Chúng tôi, và (q) Bạn sẽ bồi thường cho Chúng tôi và giữ Chúng tôi vô hại, khỏi và chống lại tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí trực tiếp và gián tiếp, bao gồm phí pháp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, và bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc Bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ việc sử dụng trái phép Trang web của bất kỳ bên thứ ba nào.
 8. Bạn tuyên bố, đảm bảo, thừa nhận và cam kết rằng (a) Bạn sẽ không sử dụng Tài khoản của mình và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Tài khoản của Bạn cho bất kỳ Hành động Bất hợp pháp nào, (b) trong trường hợp Bạn thực hiện bất kỳ Hành động Bất hợp pháp nào Công ty sẽ có quyền tiết lộ bất kỳ và tất cả các chi tiết và thông tin của Bạn cho các cơ quan có liên quan, đồng thời đình chỉ Tài khoản của Bạn (bao gồm cả việc đóng băng tất cả các khoản tiền được gửi bên trong) và vô hiệu tất cả các khoản tiền thưởng, tiền thắng cược và tiền thưởng trong Tài khoản của Bạn, (c) tất cả số Bạn gửi tiền vào Tài khoản của mình không bị nhiễm bất kỳ sự bất hợp pháp nào và đặc biệt, không bắt nguồn từ bất kỳ hoạt động hoặc nguồn bất hợp pháp nào; (d) Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả các tổn thất, trách nhiệm pháp lý và thiệt hại phát sinh do bất kỳ Hành động Bất hợp pháp nào do Bạn thực hiện và Bạn sẽ bồi thường cho Chúng tôi về bất kỳ tổn thất, thiệt hại và trách nhiệm pháp lý nào như vậy, (e) Bạn chưa có Tài khoản trong quá khứ đã bị Công ty chấm dứt hoặc đình chỉ, (f) phương tiện thanh toán (ví dụ: tín dụng (không có sẵn ở Vương quốc Anh) và thẻ ghi nợ, ví điện tử, v.v.) mà Bạn đã cung cấp cho Công ty liên quan đến Tài khoản của Bạn là phương tiện thanh toán do Bạn sở hữu và nhân danh Bạn (hoặc chủ sở hữu phương tiện thanh toán đã cung cấp cho Bạn tất cả sự đồng ý cần thiết để sử dụng phương tiện thanh toán đó để đặt cược qua Trang web và Bạn đang hành động trong giới hạn của điều đó đồng ý) và không bị đánh cắp hoặc bị báo cáo là bị mất, (g) Chúng tôi không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức nào để xác thực sự đồng ý đã cấp cho Bạn bởi chủ sở hữu phương tiện thanh toán mà Bạn sử dụng, và (h) Bạn không và Bạn đã không thông báo cho Công ty rằng Bạn nghiện cờ bạc, (i) Bạn trước đây chưa tự loại trừ khỏi tài khoản khác trong mạng của Công ty, (j) Bạn chưa đăng ký với chương trình tự loại trừ cờ bạc trực tuyến quốc gia của Vương quốc Anh, thường được gọi là Gamstop.
 9. Nếu Tài khoản của bạn được quy định bởi Ủy ban cờ bạc (khách hàng ở Vương quốc Anh), tài khoản của bạn phải được xác minh ID và tuổi trước khi bạn được phép (i) gửi tiền, (ii) đánh bạc (bằng tiền của riêng bạn, quỹ thưởng hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ vòng quay miễn phí và cược miễn phí), hoặc (iii) truy cập vào bất kỳ trò chơi miễn phí nào. Bạn có thể được yêu cầu xuất trình một hoặc nhiều tài liệu sau (hoặc các tài liệu bổ sung không được liệt kê bên dưới) cho Chúng tôi để xác minh tên, địa chỉ và ngày sinh của bạn:
  • Giấy tờ tùy thân: Cần có giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ để xử lý khoản tiền gửi đầu tiên của Bạn. Giấy tờ tùy thân có thể là bản sao hộ chiếu hợp lệ, bằng lái xe hoặc thẻ căn cước quốc gia. Tên, ảnh và chữ ký của bạn phải xuất hiện trên bản sao gửi cho Chúng tôi. Trong một số trường hợp, Bạn có thể được yêu cầu ký và đóng dấu các tài liệu của Bạn bởi một công chứng viên hoặc luật sư có trình độ làm bằng chứng về tính hợp pháp.
  • Bằng chứng về địa chỉ: Điều này có thể ở dạng bảng sao kê hóa đơn điện nước hoặc thẻ ghi nợ gần đây cho thấy họ tên và địa chỉ của Bạn như được liệt kê trong Tài khoản của Bạn.
 10. Nếu Tài khoản của bạn do Cơ quan quản lý trò chơi Malta quy định, nếu Bạn gửi tiền bằng bất kỳ loại phương thức thanh toán nào không phải là thẻ tín dụng hoặc ví điện tử và việc xác minh độ tuổi chưa được hoàn thành một cách thỏa đáng đối với Bạn, thì (i) Tài khoản của Bạn có thể bị đóng băng, và (ii) sẽ không cho phép đánh bạc nữa qua Tài khoản của Bạn cho đến khi xác minh độ tuổi hoàn tất thành công. Ngoài ra, Công ty có quyền bất cứ lúc nào yêu cầu từ Bạn bằng chứng về tuổi và nếu không cung cấp được bằng chứng thỏa đáng về tuổi, thì các hậu quả nêu trên sẽ được áp dụng, có sự sửa đổi. Trong trường hợp phát hiện Bạn dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi hợp pháp được xác định bởi luật pháp của quốc gia nơi Bạn sinh sống (tùy theo mức nào cao hơn), thì Công ty sẽ đóng Tài khoản của Bạn và trả lại cho Bạn tất cả tiền đã gửi tiền, nhưng tiền thưởng, tiền thắng cược và tiền thắng cược sẽ không được thanh toán và sẽ bị vô hiệu.
 11. Công ty có quyền yêu cầu các tài liệu bổ sung như bản sao được chứng thực của bằng chứng danh tính và địa chỉ, hoặc tài liệu khác chứng minh Nguồn quỹ hoặc Nguồn của cải, bất kể bằng chứng đó đã được cung cấp cho Công ty trước đó hay chưa.

F. Hành động bất hợp pháp

 1. Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản và Điều kiện này, nếu Công ty xác định rằng Bạn đang tham gia hoặc đã thực hiện các Hành động bất hợp pháp và / hoặc Hình thức chơi không thường xuyên, hoặc đã cố gắng làm như vậy, thì Công ty sẽ có quyền đóng cửa của Bạn Tài khoản, giữ lại, thu giữ và tịch thu tất cả tiền trong Tài khoản của Bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ khoản tiền gửi và tiền thắng cược nào trong Tài khoản của Bạn). Ngoài ra, Công ty có thể thực hiện các quyền này đối với bất kỳ Tài khoản nào khác của Bạn trên mạng Công ty. Công ty cũng có quyền thông báo và cung cấp tài liệu thông tin về Bạn và các hoạt động của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan quản lý hiện hành, các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty thẻ tín dụng và
 2. "Hành động bất hợp pháp" có nghĩa là bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc các hoạt động không phù hợp khác - bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
  • thông đồng giữa Người chơi;
  • việc sử dụng các thiết bị và phần mềm như rô bốt và / hoặc trí tuệ nhân tạo;
  • bán, chuyển nhượng và / hoặc mua lại Tài khoản từ Người chơi khác;
  • chuyển tiền giữa các Tài khoản của Người chơi;
  • sắp xếp trận đấu hoặc ảnh hưởng đến một Sự kiện và / hoặc kết quả của bất kỳ Cược nào trái với luật hiện hành và / hoặc các quy tắc của Sự kiện có liên quan, cũng như đột nhập vào Trang web hoặc cố gắng làm điều tương tự;
  • cố ý ngắt kết nối khỏi trò chơi khi đang chơi trên Trang web;
  • đột nhập, truy cập hoặc cố gắng đột nhập và / hoặc phá vỡ và / hoặc cố gắng phá vỡ hệ thống của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi bất kỳ chi tiết đăng ký nào hoặc không cung cấp và / hoặc cung cấp sai lệch, không chính xác hoặc không đầy đủ chi tiết cá nhân và / hoặc thanh toán, hoặc thông tin xác minh cho Công ty, và / hoặc sử dụng kết nối mạng riêng ảo;
  • nơi nguồn tiền mà Bạn sử dụng là bất hợp pháp và / hoặc nơi Bạn có thể đã tham gia hoặc có thể tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến rửa tiền, bao gồm cả việc sử dụng tiền thu được từ tội phạm;
  • lạm dụng để đạt được lợi thế nhằm gây bất lợi cho (các) Người chơi khác và / hoặc Chúng tôi;
  • không cung cấp cho Công ty tất cả các tài liệu xác minh được yêu cầu;
  • Cung cấp tài liệu không chính xác và / hoặc không hợp lệ;
  • khi Công ty có nghi ngờ hợp lý rằng Bạn đã lợi dụng không công bằng tiền thưởng của Công ty để giảm thiểu thua lỗ, hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào khác có ý nghĩa xấu liên quan đến chương trình khuyến mãi tiền thưởng được cung cấp trên bất kỳ Trang web nào được sở hữu và / hoặc điều hành bởi công ty; hoặc là
  • Lợi dụng lừa đảo tiền thưởng của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) mở nhiều Tài khoản không thể phân biệt để nhận tiền thưởng nhiều lần trên bất kỳ Trang web nào, chỉ gửi tiền trong hoạt động khuyến mại hoặc mở nhiều tài khoản trên toàn mạng, (ii) chơi chỉ lặp đi lặp lại với các trò chơi miễn phí, hoặc (iii) trong trường hợp lặp lại các hình thức gửi tiền / rút tiền / gửi lại chỉ nhằm mục đích đạt được tiền thưởng liên quan đến tiền gửi.
 3. "Các mô hình chơi không thường xuyên" sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau:
  • đặt cược bằng, không hoặc có tỷ suất lợi nhuận thấp hoặc cược hàng rào,
  • đặt một hoặc nhiều cược có giá trị từ năm mươi phần trăm trở lên của Tiền thưởng trên bất kỳ trò chơi đơn lẻ, ván bài cá nhân, Cược đơn hoặc vòng;
  • xây dựng sự cân bằng và thay đổi đáng kể các mô hình chơi; ví dụ: Đặt cược hoặc kích thước đặt cược, Loại trò chơi và Cơ cấu đặt cược hoặc đặt cược, v.v. để đáp ứng Yêu cầu đặt cược;
  • đặt Cược hoặc cược lớn dẫn đến thu được lợi nhuận đáng kể, sau đó là giảm Cược hoặc cỡ cược bằng hoặc cao hơn 65% của Cược hoặc cỡ cược trung bình trước đó;
  • dự trữ quỹ tiền thật trong bất kỳ vòng chơi chưa hoàn thành nào để sử dụng quỹ thưởng trước khi trò chơi tiền thật hoàn thành;
  • đặt cược hoặc đặt cược lớn và sau đó giảm đáng kể Số tiền cược hoặc tiền cược để đáp ứng Yêu cầu đặt cược;
  • chuyển từ Trò chơi có tỷ trọng thấp sang Trò chơi có tỷ trọng cao sau khi thắng lớn với mục đích đáp ứng Yêu cầu;
  • trên roulette, trong các trường hợp sau: (a) bao gồm 24 hoặc nhiều hơn trong số 37 số có sẵn; (b) cá cược đỏ đen; (c) đặt cược vào tỷ lệ cá cược và tỷ lệ cá cược; (d) đặt cược vào 1 - 18 hoặc 19 - 36 (bao gồm cả); (e) đặt cược vào cả ba cột của bố cục bảng; (f) đặt cược vào cả ba hàng chục;
  • trên baccarat, đặt cược vào cả chủ ngân hàng và người chơi trong cùng một cuộc đảo chính;
  • sử dụng các ưu đãi tiền thưởng như một phần của nhóm khách hàng hoặc tổ chức;
  • trong đó một Tài khoản hoặc một nhóm Tài khoản hoạt động có hệ thống nhằm đạt được lợi thế để gây bất lợi cho Người chơi khác hoặc thực hiện bất kỳ hành vi gian dối nào liên quan đến Người chơi khác hoặc Chúng tôi - ví dụ bằng cách sử dụng các kỹ thuật cụ thể để gian lận Người chơi khác hoặc chơi theo nhóm ;
  • đặt cược vào Trò chơi với chế độ tính năng thưởng bằng tiền thưởng để tích lũy giá trị, mất tiền thưởng và sau đó rút tiền ngay lập tức giá trị đã tích lũy bằng khoản tiền gửi thứ cấp;
  • chiến lược cá cược martingale;
  • Đặt cược tất cả hoặc một phần đáng kể số tiền thực của Bạn trên các cược có tỷ lệ cược thấp trong khi đặt cược sòng bạc và / hoặc cược tỷ lệ cược cao bằng số tiền thưởng của Bạn); và / hoặc
  • Đặt hơn 25% khoản tiền gửi ban đầu của Bạn dưới dạng một lần Đặt cược hoặc đặt cược.

G. Hoạt động tài khoản

 1. Việc gửi bất kỳ khoản tiền nào vào Tài khoản của Bạn từ các phương tiện bất hợp pháp là bất hợp pháp và Bạn sẽ không thực hiện các khoản tiền gửi như vậy. Không vi phạm những điều trên, Bạn xác nhận rằng Công ty sẽ kiểm tra tất cả các giao dịch để ngăn chặn rửa tiền và sẽ báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào cho các cơ quan có liên quan.
 2. Các phương thức gửi tiền sau đây có sẵn để gửi tiền với Công ty: Tín dụng (không khả dụng ở Vương quốc Anh) và Thẻ ghi nợ, Chuyển khoản, Neteller, PayviaPhone, Paysafecard, Trustly, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, Ecopayz và Fast BankTransfer. Tính khả dụng của mỗi phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia đăng ký của Bạn và đơn vị tiền tệ đã chọn. Tài khoản của bạn sẽ chỉ được ghi có vào khoản tiền gửi sau khi khoản tiền gửi được xác nhận bởi Công ty và phương thức thanh toán có liên quan; cho đến khi nhận được xác nhận đó, Tài khoản của Bạn sẽ không bao gồm khoản tiền gửi đó trong số dư của Tài khoản. Công ty không cung cấp tín dụng, cũng như không tham gia, sắp xếp, cho phép hoặc cố ý tạo điều kiện cho việc cấp tín dụng. Gửi tiền qua PayviaPhone có phí xử lý 15% sẽ được khấu trừ vào số tiền gửi của bạn.
 3. Để tránh nghi ngờ, nếu tài khoản của bạn được quy định bởi Ủy ban cờ bạc, bạn không thể sử dụng thẻ tín dụng để gửi vào tài khoản của mình bằng bất kỳ phương tiện nào, kể cả bằng bất kỳ thẻ tín dụng nào đã đăng ký với ví điện tử hoặc dịch vụ thanh toán trực tuyến.
 4. Sự chú ý của bạn được thu hút bởi thực tế là Công ty áp đặt các giới hạn tiền gửi nhất định, theo quyết định của mình và tùy thuộc vào các đánh giá và xác minh khác nhau do Công ty thực hiện. Chúng có thể thay đổi theo thời gian và phù hợp với các đặc điểm khác nhau liên quan đến từng khách hàng và khoản tiền gửi; ví dụ như Paysafecard - từ £ 10 đến £ 700 cho mỗi khoản tiền gửi trên mỗi Trang web.
 5. Công ty được yêu cầu theo giấy phép do Ủy ban cờ bạc cấp để thông báo cho bất kỳ người nào có Tài khoản được Ủy ban cờ bạc quản lý (khách hàng ở Vương quốc Anh) về những gì xảy ra với số tiền mà Công ty giữ trong tài khoản cho người đó và mức độ quỹ được bảo vệ trong trường hợp mất khả năng thanh toán. Công ty sẽ giữ tiền của những khách hàng đó trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt để được tách biệt với tài khoản riêng của Công ty, phù hợp với các nghĩa vụ quy định của Công ty. Các khoản tiền này không được bảo vệ trong trường hợp mất khả năng thanh toán. Điều này đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban cờ bạc về việc phân tách tiền của khách hàng ở cấp độ: không phân biệt được bảo vệ. Để biết thêm thông tin, bạn có thể nhấp vào đây - Bảo vệ tiền của khách hàng.
 6. Bạn có trách nhiệm thông báo cho Công ty ngay lập tức về phương thức thanh toán bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc về bất kỳ thay đổi nào trong phương thức thanh toán; bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào gây ra do Bạn không cung cấp thông báo ngay lập tức như vậy sẽ do Bạn tự chịu và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào như vậy.
 7. Bạn không được phép chuyển tiền từ Tài khoản của mình cho Người chơi khác hoặc nhận tiền từ Người chơi khác trong Tài khoản của bạn hoặc bán, chuyển nhượng và / hoặc mua Tài khoản từ Người chơi khác.
 8. Nếu Tài khoản của Bạn được Cơ quan quản lý trò chơi Malta quản lý, thì nó sẽ được coi là Tài khoản Không hoạt động nếu Bạn không đăng nhập vào Tài khoản của mình trong khoảng thời gian 12 (mười hai) tháng. Bất kỳ Tài khoản Không hoạt động nào sẽ bị tính phí quản lý tương đương 5 (năm) Euro mỗi tháng, với điều kiện Công ty đã thông báo cho Bạn 30 (ba mươi) ngày trước khi Tài khoản của Bạn trở thành Không hoạt động, các khoản phí đó sẽ được phát sinh; số phí tối đa do đó phát sinh sẽ là số dư trong Tài khoản của Bạn. Nếu Bạn chưa đăng nhập vào Tài khoản của mình trong khoảng thời gian 30 (ba mươi) tháng, Tài khoản của Bạn sẽ được coi là Tài khoản Không hoạt động, trong trường hợp đó, Công ty sẽ chuyển số dư Tài khoản của Bạn (sau khi trừ các khoản phí được đề cập trong phần này ) cho Bạn, hoặc nếu Bạn không được xác định một cách thỏa đáng - cho Cơ quan quản lý trò chơi Malta.
 9. Trong bất kỳ trường hợp nào Tài khoản của bạn trở thành Tài khoản không hoạt động hoặc Tài khoản không hoạt động theo phần G.8 (không áp dụng nếu Tài khoản của bạn do Ủy ban cờ bạc quy định), sẽ bị chặn sử dụng thêm hoặc bị đóng và không vi phạm Công ty có quyền thu giữ và tịch thu bất kỳ và tất cả các khoản tiền có trong Tài khoản của Bạn, Bạn có thể liên hệ với Công ty tại customerupport@instantgamesupport.com và gửi yêu cầu mở lại Tài khoản của Bạn và / hoặc trả lại số dư Tài khoản của Bạn. Để tránh nghi ngờ, Công ty không có nghĩa vụ phải chấp nhận yêu cầu của Bạn và yêu cầu đó sẽ được xem xét theo các sự kiện và hoàn cảnh liên quan cũng như các quy định của Điều khoản và Điều kiện này.
 10. Bằng văn bản này cần làm rõ rằng các phần G.8 và G.9 của chương VI này không áp dụng cho Tài khoản do Ủy ban cờ bạc (khách hàng ở Vương quốc Anh) quy định; bất kỳ Tài khoản nào như vậy sẽ không trở thành Không hoạt động hoặc Không hoạt động.
 11. Bạn có thể yêu cầu đóng Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty tại customerupport@instantgamesupport.com, và Bạn sẽ được bộ phận hỗ trợ khách hàng liên hệ để tạo điều kiện cho yêu cầu đó.
 12. Bản trình bày lịch sử người dùng mặc định của Công ty chỉ cung cấp một phần lịch sử trò chơi; nếu Bạn muốn nhận tất cả lịch sử trò chơi của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty tại customerupport@instantgamesupport.com,
 13. Một khi đã đặt Cược, nó không thể bị thay đổi hoặc hủy bỏ.
 14. Một Cược được đặt sau khi Sự kiện bắt đầu (tiết kiệm cho cá cược đang chơi) và / hoặc một Cược được đặt sau khi biết kết quả của Cược, đều không hợp lệ và không cho phép Bạn nhận bất kỳ khoản tiền thắng cược nào từ Cược đó; tổng số tiền Cược sẽ được trả lại cho Bạn trong trường hợp như vậy.
 15. Công ty có thể cung cấp tính năng rút tiền trong một số Cược cho một số Sự kiện, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình. Tính năng này, nếu được cung cấp, sẽ cho phép Bạn rút tiền một phần hoặc toàn bộ Cược của Bạn trước khi kết thúc Sự kiện mà Bạn đã đặt Cược. Khoản hoàn trả được cung cấp cho Bạn theo tính năng xuất tiền sẽ thay đổi trong suốt Sự kiện và sẽ được Công ty quyết định theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp tính năng rút tiền trong bất kỳ Sự kiện và / hoặc Cá cược nào và có thể hủy hoàn toàn tính năng này mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông báo nào về nó.
 16. Kết quả Cược được xác nhận bởi Công ty theo kết quả chính thức được công bố bởi các cơ quan quản lý hiện hành sắp xếp Sự kiện và / hoặc theo các nguồn thông tin thay thế; trong trường hợp có mâu thuẫn giữa kết quả chính thức và các nguồn thông tin khác, Công ty sẽ xác định kết quả Cược. Nếu Công ty không thể xác định kết quả của Cược, Cược sẽ vô hiệu và tiền cược sẽ được trả lại cho Bạn.
 17. Theo mục G.16, Công ty sẽ công bố kết quả Cược trên Trang web và Tài khoản sẽ được ghi có bằng tiền thắng cược (nếu có) trong vòng 72 giờ kể từ khi Công ty công bố kết quả Cược. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa kết quả được công bố trên Trang web và kết quả được đăng ký với hệ thống của Công ty (hoặc với hệ thống được vận hành thay mặt cho Công ty bởi bên thứ ba), kết quả sau sẽ được ưu tiên áp dụng.

H. Rút tiền

 1. Bạn có thể rút số dư tiền thực của mình (tiền gửi của bạn và bất kỳ khoản tiền thắng cược nào được tạo ra từ khoản tiền gửi) bất kỳ lúc nào - không hạn chế, trừ trường hợp cần thiết để tuân thủ mọi nghĩa vụ quy định chung.
 2. Trước khi rút tiền, bạn phải thực hiện ít nhất một lần gửi tiền thành công.
 3. Khi Bạn yêu cầu rút tiền, số tiền được yêu cầu sẽ được chuyển sang (các) phương thức thanh toán Bạn đã sử dụng để gửi ban đầu.
 4. Trong trường hợp phương thức thanh toán của Bạn không có sẵn để rút tiền do các hạn chế của chính sách của bên thứ ba, việc rút tiền sẽ được thực hiện sang một phương thức thanh toán khác có sẵn cho Bạn.
 5. Nếu Bạn có các khoản tiền gửi chưa thanh toán, Công ty có quyền hoãn hoặc tạm dừng thanh toán rút tiền cho đến khi tất cả các khoản tiền gửi được nhận và xác nhận.
 6. Nếu ngân hàng hoặc phương thức thanh toán của Bạn tính phí xử lý liên quan đến việc rút tiền, việc thanh toán phí này là trách nhiệm của Bạn.
 7. Trong trường hợp Chúng tôi ngừng cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi trong một khu vực pháp lý cụ thể, một khoản phí xử lý hợp lý (ngoài mức được nêu trong phần H.6) có thể được tính cho Bạn khi rút lại.
 8. Bạn có trách nhiệm thông báo cho Chúng tôi ngay lập tức về thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc thay đổi thông tin chi tiết đối với ví điện tử; bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào bắt nguồn từ việc Bạn không cung cấp ngay lập tức một thông báo như vậy sẽ do Bạn tự chịu và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào như vậy.
 9. Rút tiền phải chịu phí xử lý với số tiền là £ 2,50 cho mỗi lần rút.
 10. Giới hạn rút tiền:
  • Tín dụng Visa (không khả dụng ở Vương quốc Anh) và rút tiền bằng thẻ ghi nợ không khả dụng ở một số quốc gia do các hạn chế của nhà phát hành địa phương.
  • Rút tiền bằng thẻ MasterCard và thẻ ghi nợ không khả dụng do các hạn chế của nhà phát hành.
  • Skrill, Webmoney và Qiwi chỉ có thể được sử dụng làm tùy chọn rút tiền trong trường hợp thanh toán thành công đã được thực hiện trước đó.
  • Một số phương pháp chỉ khả dụng ở một số quốc gia nhất định và với một số loại tiền nhất định.
  • Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua LiveChat hoặc e-mail tại: customerupport@instantgamesupport.com
 11. Nếu Tài khoản của bạn được Cơ quan quản lý trò chơi Malta quy định, số tiền rút tối đa cho mỗi Tài khoản là (i) £ 3.000 mỗi tuần và (ii) £ 6.000 mỗi tháng. Trong trường hợp giải đặc biệt lũy tiến, số tiền thắng cược có thể được rút toàn bộ cùng một lúc. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, tăng các giới hạn này cho Người chơi có giá trị của Chúng tôi.
 12. Nếu Tài khoản của bạn được quy định bởi Ủy ban cờ bạc (khách hàng ở Vương quốc Anh), thì phương thức thanh toán của bạn được sử dụng để gửi tiền phải được xác minh trước khi có thể xử lý mọi giao dịch rút tiền. Bạn có thể được yêu cầu xuất trình một hoặc nhiều tài liệu sau (hoặc các tài liệu bổ sung không được liệt kê bên dưới) cho Chúng tôi:
  • Nếu gửi hoặc rút tiền qua Thẻ ghi nợ, vui lòng cung cấp mặt sau và mặt trước của thẻ mà Bạn đã sử dụng với Chúng tôi. Chúng tôi cần xem bốn chữ số đầu tiên và cuối cùng của thẻ của Bạn, Tên của bạn và ngày hết hạn, Bạn có thể che 8 chữ số giữa và mã CVV vì lý do bảo mật.
  • Nếu gửi hoặc rút tiền qua Ví điện tử, vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình hoặc ảnh chụp trang hồ sơ của ví điện tử hiển thị tên và email của Bạn.
  • Nếu gửi qua PayViaPhone, vui lòng cung cấp ảnh chụp hóa đơn điện thoại của Bạn có hiển thị số điện thoại mà Bạn đã sử dụng với Chúng tôi và Họ tên của Bạn.
  • Nếu gửi tiền qua bất kỳ phương thức nào khác, vui lòng cung cấp ảnh chụp hoặc ảnh chụp màn hình của phương thức hiển thị tên của Bạn.
 13. Trong trường hợp phương thức thanh toán của Bạn không có sẵn để rút tiền, việc rút tiền sẽ được thực hiện sang một phương thức thanh toán khác có sẵn cho Bạn. Xác minh liên quan sẽ được yêu cầu phù hợp để đáp ứng sự hài lòng của Công ty.
 14. Nếu Tài khoản của bạn do Cơ quan quản lý trò chơi Malta quản lý, đôi khi Chúng tôi có thể yêu cầu xác minh danh tính trước khi xử lý lệnh rút tiền. Bạn có thể được yêu cầu xuất trình một hoặc nhiều tài liệu sau (hoặc các tài liệu bổ sung không được liệt kê bên dưới) cho Chúng tôi:
  • Thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ được sử dụng để nạp tiền vào Tài khoản của bạn: Cần có bản sao rõ ràng, dễ đọc của cả hai mặt của thẻ. Vì lý do bảo mật, tám số ở giữa ở mặt trước của thẻ và mã ba số ở mặt sau của bản sao thẻ phải được gạch bỏ.
  • Bằng chứng về địa chỉ: Điều này có thể ở dạng hóa đơn tiện ích gần đây hoặc bảng sao kê thẻ tín dụng cho biết họ tên và địa chỉ của Bạn như được liệt kê trong Tài khoản của Bạn.
  • Bằng chứng về ID: Cần phải có tài liệu nhận dạng ảnh hợp lệ để xử lý lần rút tiền đầu tiên của Bạn. Giấy tờ tùy thân có thể là bản sao hộ chiếu hợp lệ, bằng lái xe hoặc thẻ căn cước quốc gia. Tên, ảnh và chữ ký của bạn phải xuất hiện trên bản sao gửi cho Chúng tôi. Trong một số trường hợp, Bạn có thể được yêu cầu ký và đóng dấu các tài liệu của Bạn bởi một công chứng viên hoặc luật sư có trình độ làm bằng chứng về tính hợp pháp.
 15. Chúng tôi có quyền yêu cầu tài liệu bổ sung bất cứ lúc nào để xác định và hỗ trợ nguồn tiền và của cải mà bạn sử dụng để gửi tiền / đặt cược / chơi cùng.
 16. Nếu các mối quan tâm nảy sinh về tài liệu của bạn liên quan đến Chống rửa tiền hoặc các vấn đề tương tự, thì Công ty có thể yêu cầu tài liệu được công chứng và tạm ngưng Tài khoản của Bạn (bao gồm cả việc đóng băng tất cả các khoản tiền được gửi bên trong) cho đến khi có thông báo mới.
 17. Để thực hiện rút tiền, hãy nhấp vào biểu tượng "Thu ngân", sau đó là tùy chọn "Rút tiền". Chọn Phương thức rút tiền ưa thích của bạn, điền vào biểu mẫu liên quan theo phương thức rút tiền đã chọn, nhấp vào "Rút tiền" và quá trình rút tiền sẽ bắt đầu.
 18. Xin lưu ý rằng tất cả các yêu cầu rút tiền sẽ xuất hiện ở dạng "Đang chờ xử lý" trong 3 ngày làm việc, trong thời gian đó Bạn có thể hủy yêu cầu. Để hủy yêu cầu rút tiền của Bạn, hãy chuyển đến tab "Hủy Rút tiền" và nhấp vào "Hủy" bên cạnh Số tiền rút của Bạn.
 19. Sau 3 ngày làm việc, trạng thái yêu cầu rút tiền của Bạn sẽ chuyển thành "Đang xử lý" và Bạn sẽ không thể hủy yêu cầu đó nữa. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email sau khi yêu cầu của Bạn được gửi và tiền đã được chuyển cho Bạn.
 20. Để được hỗ trợ rút tiền hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các phương pháp mà Bạn có thể sử dụng để rút tiền từ Tài khoản của mình là: Tín dụng (không khả dụng ở Vương quốc Anh) và Thẻ ghi nợ, Neteller, Paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney và Chuyển khoản ngân hàng.

I. Trò chơi có trách nhiệm & Tự loại trừ

 1. Luôn nhớ rằng Dịch vụ là để giải trí cá nhân của Bạn; chúng không nhằm mục đích làm cho Bạn giàu có chỉ sau một đêm và không có công thức nào giúp bạn thắng. Đảm bảo tiêu tiền của bạn và biết luật chơi. Chúng tôi khuyến khích Bạn xem lại thông tin có sẵn tại https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ hoặc các trang web tương tự để đảm bảo Bạn đánh bạc có trách nhiệm. Hơn nữa, Chúng tôi khuyên Bạn nên sử dụng các biện pháp nhằm mục đích đánh bạc một cách có trách nhiệm, chẳng hạn như hẹn giờ hoặc các hình thức nhắc nhở khác và / hoặc thời lượng, đặt cược và hạn chế thua trong khi đánh bạc. Chúng tôi cung cấp các biện pháp liên quan đến giới hạn tiền gửi, giới hạn đặt cược, giới hạn thua lỗ và giới hạn phiên; bất kỳ việc giảm giới hạn nào sẽ có hiệu lực ngay lập tức và mọi sự gia tăng giới hạn sẽ mất bảy ngày (hoặc 24 giờ nếu Tài khoản của bạn do Ủy ban cờ bạc quy định) trước khi có hiệu lực.
 2. Nếu Tài khoản của bạn được Cơ quan quản lý trò chơi Malta quản lý, thì mọi sự giảm bớt trong mọi giới hạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức và mọi sự gia tăng trong mọi giới hạn sẽ mất bảy ngày trước khi có hiệu lực. Bạn có thể loại trừ Bản thân khỏi việc sử dụng Dịch vụ trong bất kỳ thời gian xác định hoặc vô thời hạn nào.
 3. Nếu Tài khoản của bạn được quản lý bởi Ủy ban cờ bạc (khách hàng ở Vương quốc Anh), thì bất kỳ việc giảm giới hạn nào sẽ có hiệu lực ngay lập tức và mọi sự gia tăng trong bất kỳ giới hạn nào sẽ mất 24 giờ trước khi có hiệu lực. Bạn có thể loại Chính bạn khỏi việc sử dụng Dịch vụ trong khoảng thời gian tối thiểu từ sáu tháng đến 12 tháng (Bạn có thể gia hạn thêm một hoặc nhiều khoảng thời gian, mỗi giai đoạn ít nhất sáu tháng).
 4. Ngoài ra, Chúng tôi cung cấp các tùy chọn tự loại trừ và làm mát (như được trình bày chi tiết trong chương này). Chúng tôi cũng muốn thu hút sự chú ý của Bạn về sự tồn tại của phần mềm ngăn một máy tính cá nhân truy cập vào các trang web cờ bạc trực tuyến, chẳng hạn như www.cyberpatrol.com hoặc www.gamblock.com
 5. Mọi yêu cầu loại trừ có thể được thực hiện thông qua phần trò chơi có trách nhiệm trong giao diện khách hàng hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua (customerupport@instantgamesupport.com), phù hợp với quyết định của Bạn về việc cung cấp cho Công ty. Trước khi xác nhận yêu cầu tự loại trừ của Bạn, Bạn sẽ được cung cấp thông tin về hậu quả của việc tự loại trừ. Nếu Bạn quyết định tự loại trừ, Chúng tôi khuyến khích Bạn xem xét mở rộng quyền tự loại trừ của Bạn cho các nhà tổ chức cờ bạc từ xa khác mà Bạn đang sử dụng. Bất kỳ cược nào chưa được xác định tại thời điểm Bạn tự loại trừ sẽ được giải quyết theo cách thông thường, theo khoảng thời gian thông thường và, nếu có áp dụng sau đó, tiền thắng cược được trả cho Bạn. Không thể hoàn tác mọi chặn Tài khoản tự loại trừ trong thời gian tự loại trừ đã thỏa thuận.
 6. Sau yêu cầu tự loại trừ của Bạn: (i) Tài khoản của Bạn sẽ bị đóng và mọi khoản tiền giữ trong Tài khoản của Bạn sẽ được trả lại cho Bạn; (ii) Ngay sau khi yêu cầu tự loại trừ của Bạn được gửi đến Công ty, Bạn sẽ ngừng nhận bất kỳ tài liệu tiếp thị nào liên quan đến Dịch vụ; Tuy nhiên, với điều kiện là điều này sẽ không mở rộng đến tiếp thị tổng hợp được nhắm mục tiêu vào một khu vực địa lý cụ thể và nơi Bạn sẽ không cố ý được đưa vào.
 7. Nếu tài khoản của Bạn được Cơ quan quản lý trò chơi Malta quản lý, thì bất kể khoảng thời gian tự loại trừ của Bạn là bao lâu, khi kết thúc thời gian tự loại trừ đó, việc tự loại trừ của Bạn sẽ kết thúc và Bạn sẽ được phép bắt đầu cá cược với Công ty và cũng nhận được tài liệu tiếp thị.
 8. Nếu Tài khoản của Bạn được quy định bởi Ủy ban cờ bạc (khách hàng ở Vương quốc Anh), thì khi kết thúc giai đoạn tự loại trừ của Bạn, việc tự loại trừ đó sẽ vẫn còn hiệu lực trừ khi Bạn thực hiện hành động tích cực để đánh bạc trở lại (tùy thuộc vào thời gian tự loại trừ tối thiểu là sáu tháng), và Bạn sẽ không nhận được bất kỳ tài liệu tiếp thị nào trừ khi Bạn đã thực hiện một hành động tích cực để đánh bạc một lần nữa và đồng ý chấp nhận các tài liệu tiếp thị đó. Hành động tích cực để đánh bạc trở lại phải đi kèm với thời gian tạm dừng một ngày trước khi cho phép Bạn đánh bạc trở lại.
 9. Khi yêu cầu tự loại trừ, Bạn đồng ý cung cấp chi tiết cá nhân đầy đủ và chính xác, ngay bây giờ và trong tương lai, vì vậy quyền truy cập / sử dụng Trang web và Dịch vụ của Bạn có thể bị hạn chế. Nếu Bạn chọn tự loại trừ, Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để đảm bảo Chúng tôi tuân thủ quy định tự loại trừ của Bạn. Tuy nhiên, khi đồng ý tự loại trừ, Bạn chấp nhận rằng Bạn có nghĩa vụ song song không tìm cách phá vỡ quy tắc tự loại trừ. Theo đó, Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hậu quả hoặc tổn thất nào tiếp theo mà Bạn có thể phải gánh chịu hoặc gánh chịu nếu Bạn bắt đầu hoặc tiếp tục đánh bạc thông qua các tài khoản trực tuyến bổ sung mà Bạn đã thay đổi bất kỳ chi tiết đăng ký nào hoặc Bạn cung cấp sai lệch, không chính xác hoặc không đầy đủ chi tiết hoặc tìm cách phá vỡ sự tự loại trừ đã thỏa thuận. Mọi hành động tự loại trừ, hết thời gian hoặc bất kỳ hành động nào tương tự sẽ có hiệu lực trên tất cả các trang web do Công ty điều hành.
 10. Nếu Bạn không chắc chắn có nên loại trừ Bản thân khỏi trang web hay không, hãy hỏi Chính bạn những điều sau:
  1. Bạn đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn gây nghiện trước đây chưa?
  2. Bạn có đặt cược khi đang bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc các chất khác không?
  3. Có phải cờ bạc đang can thiệp vào cuộc sống hàng ngày của bạn?
  4. Bạn có đang cố gắng khôi phục những trận thua trước đó bằng cách đặt thêm cược không?
   Nếu Bạn trả lời 'có' cho một hoặc nhiều câu hỏi ở trên, thì Bạn nên liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng và yêu cầu được loại trừ cũng như tìm kiếm trợ giúp chuyên nghiệp.
 11. Nếu Tài khoản của bạn được quản lý bởi Ủy ban cờ bạc (khách hàng ở Vương quốc Anh), Bạn có thể yêu cầu ngừng đánh bạc, đó là khoảng thời gian tạm dừng từ 1 đến 42 ngày. Yêu cầu cho một khoảng thời gian chờ phải được gửi qua Trang web trong khách hàng sòng bạc trong phần cờ bạc có trách nhiệm. Sau khi thời gian nghỉ mát kết thúc, Bạn sẽ được phép bắt đầu đặt cược với Công ty và cũng nhận được tài liệu tiếp thị.
 12. Bạn có thể thiết lập khung thời gian kiểm tra thực tế thông qua màn hình chơi game có trách nhiệm. Sau khi được đặt, thời gian trôi qua kể từ khi Bạn bắt đầu chơi Trò chơi trong cùng một phiên sẽ xuất hiện trên màn hình ("Thời gian"). Sau khi Thời hạn đạt đến khung thời gian kiểm tra thực tế Bạn đã đặt, Bạn sẽ bị ngăn tiếp tục chơi Trò chơi trong cùng một phiên cho đến khi Bạn xác nhận Bạn muốn tiếp tục chơi Trò chơi. Nếu Bạn xác nhận Bạn muốn tiếp tục chơi Trò chơi, Thời gian cho đến lần kiểm tra thực tế tiếp theo sẽ được đặt lại và quy trình nói trên sẽ bắt đầu lại. Bắt đầu một phiên mới cũng sẽ khiến Timecount đặt lại. Tại bất kỳ thời điểm nào, Bạn có thể thay đổi và / hoặc hủy bỏ khung thời gian kiểm tra thực tế và việc thay đổi hoặc hủy bỏ đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức (và trong trường hợp thay đổi, sẽ đặt lại Thời hạn).

J. Chính sách tiền thưởng

 1. Sau khi bạn thực hiện một khoản tiền gửi đủ điều kiện theo chương trình khuyến mãi do Trang web cung cấp, Bạn ngay lập tức nhận được Tiền thưởng khi gửi tiền. Tiền thưởng khi nạp tiền, dưới dạng tiền thưởng, cược miễn phí và / hoặc vòng quay miễn phí, sẽ xuất hiện trong số dư tiền thưởng của Bạn.
 2. Các khoản tiền gửi được thực hiện bằng Skrill bị loại trừ khỏi tất cả các ưu đãi tiền thưởng.
 3. Chúng tôi có quyền loại trừ một số trò chơi không thể chơi bằng tiền thưởng - với điều kiện là chúng tôi sẽ thông báo trước cho Bạn về những loại trừ đó.
 4. Ngoài ra, Chúng tôi có thể cung cấp cho Bạn Phần thưởng Miễn phí, dưới dạng tiền thưởng, cược miễn phí và / hoặc vòng quay miễn phí. Phần thưởng Miễn phí sẽ xuất hiện trong số dư tiền thưởng của Bạn.
 5. Khi một Trang web cung cấp Phần thưởng Đăng ký, thì khi Bạn đăng ký với Trang web, hãy nhập thông tin cá nhân hợp lệ và kích hoạt Tài khoản của Bạn, Bạn đủ điều kiện để nhận Phần thưởng Đăng ký; chỉ được cung cấp nếu Bạn là người đăng ký mới và chưa từng có tài khoản trên Trang web. Tiền thưởng Đăng ký có thể được cung cấp dưới dạng tiền thưởng, cược miễn phí và / hoặc vòng quay miễn phí. Phần thưởng Đăng ký sẽ xuất hiện trong số dư tiền thưởng của Bạn. Mọi người chơi chỉ có thể nhận được một Tiền thưởng đăng ký với mỗi Trang web.
 6. Bất kỳ Người chơi nào cũng có thể nhận được tối đa 5 (năm) Tiền thưởng Đăng ký và 1 (một) phần thưởng chào mừng thể thao trên mạng của Công ty. Ngoài ra, bất kỳ Người chơi nào cũng có thể nhận được tối đa 5 (năm) tiền thưởng đặt cược miễn phí mỗi tháng vào Tài khoản của họ.
 7. Việc đặt cược của bạn trước tiên được trừ vào số dư tiền thực. Khi số tiền thực của Bạn trong số dư của Bạn bằng không, việc đặt cược sẽ được thực hiện từ số dư tiền thưởng của Bạn. Nếu tiền cược Bạn thực hiện cao hơn số tiền thực trên số dư của Bạn, thì tiền cược sẽ được tính từ tổng số tiền thực trên số dư của Bạn và phần còn lại của tiền cược - từ số dư tiền thưởng của Bạn. Bất kỳ Tiền thắng cược nào từ một cuộc cá cược như vậy sẽ được phân chia giữa số tiền thực và số dư tiền thưởng theo tổng số tiền thực và số dư tiền thưởng được sử dụng trong một cuộc cá cược đó. Nếu ở giai đoạn sau, số tiền thực trên số dư của Bạn cao hơn 0, thì bất kỳ khoản cá cược nào bạn thực hiện từ giai đoạn đó một lần nữa sẽ là từ tiền thực trong số dư của Bạn.
 8. Chỉ những cuộc cá cược được thực hiện bằng quỹ tiền thưởng sẽ đóng góp vào yêu cầu đặt cược áp dụng trong các phần J.19 và J.20 và J.21 (“Yêu cầu”). Chỉ những cược được thực hiện sau lần gửi tiền đầu tiên thành công mới góp phần vào Yêu cầu. Cược thực hiện bằng tiền thật sẽ không được tính vào Yêu cầu. Nếu Bạn có nhiều hơn một phần thưởng đang hoạt động, tiền thắng và phần đóng góp cho Yêu cầu sẽ được chia cho các phần thưởng này theo tổng số tiền ban đầu của mỗi phần thưởng. Ví dụ: nếu Bạn có ba phần thưởng đang hoạt động, tổng số tiền ban đầu của phần đầu tiên là 2 EUR, của phần thứ hai là 3 EUR và của phần thứ ba là 1 EUR, thì tiền thắng và Yêu cầu sẽ được tính theo chia thành 2-3-1.
 9. Chỉ 5% (năm phần trăm) tiền cược đặt cho tất cả các phiên bản poker video và / hoặc power video poker mới được tính vào Yêu cầu; chỉ 10% (mười phần trăm) tiền cược đặt trên tất cả các phiên bản của trò chơi Blackjack, Baccarat, Roulette, trò chơi trên bàn poker và / hoặc trò chơi jackpot mới được tính vào Yêu cầu.
 10. Các trò chơi sau sẽ không góp phần vào Yêu cầu: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Dragon Dance, Book of Oz, Bookie of Odds, Bikini Party, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic Gems, 1429 Uncharted Seas, Jungle Spirit, Secrets of Christmas, Astro Legends: Lyra and Erion, Forsaken Kingdom, Baker's Treat, Eye of the Kraken, Golden Legend, Hugo 2, Lucky Angler, Pets Go Wild, Rage to Riches, Retro Reels , Reels Retro - Diamond Glitz, Retro Reels - Extreme Heat, Robin Hood, Robin Hood Shifting Riches, Stardust, The Wish Master, Tomb Raider - Secret of the Sword, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed Gấu trúc khổng lồ, Gói chó sói không tuổi, Bánh xe của cải phiên bản đặc biệt, Bánh xe của sự giàu có, Reel Rush 2, Jack Hammer 2, Con sói lớn xấu, Starmania, Ragnarok, Bão tuyết nóng bỏng. Công ty sẽ có quyền, theo quyết định riêng của mình, tùy từng thời điểm, thêm các trò chơi vào danh sách các trò chơi đã nói ở trên mà sẽ không đóng góp vào Yêu cầu.
 11. Theo quy định của phần này, chỉ có một phần thưởng có thể hoạt động cùng một lúc. Tất cả các khoản tiền thưởng khác (tiết kiệm cho các vòng quay miễn phí và cược miễn phí) sẽ được coi là “Tiền thưởng đang chờ xử lý”, với các yêu cầu đặt cược hiện hành của chúng chỉ bắt đầu sau khi đáp ứng đầy đủ Yêu cầu liên quan đến tiền thưởng đang hoạt động hoặc nếu tiền thưởng hoạt động hết hạn hoặc là bị hủy vì bất kỳ lý do gì; ngoài ra, nếu tiền thưởng của Bạn xuống dưới £ 0,50, Phần thưởng đang chờ xử lý tiếp theo (nếu có) sẽ có hiệu lực song song với Tiền thưởng hiện tại. Bất kỳ Tiền thưởng đang chờ xử lý nào (tiết kiệm cho các vòng quay miễn phí và cược miễn phí) đều không thể được đặt cược và nó sẽ không xuất hiện trong số dư tiền thưởng trước khi có hiệu lực, hãy tiết kiệm khi quỹ tiền thưởng xuống dưới £ 0,5. Thứ tự Tiền thưởng đang chờ xử lý (tiết kiệm để quay miễn phí và cược miễn phí) có hiệu lực sẽ dựa trên thời gian cấp chúng cho Bạn. Bạn có thể kích hoạt Phần thưởng đang chờ xử lý bằng cách hủy phần thưởng đang hoạt động và phần tiền thưởng đang chờ xử lý trước khi phần tiền thưởng đang chờ xử lý mà bạn muốn kích hoạt.
 12. Nếu Bạn muốn hủy tiền thưởng, việc hủy có thể được thực hiện trong tab Tài khoản> tab Lịch sử tiền thưởng; trong trường hợp đó Tiền thưởng Thắng cược cũng sẽ bị loại bỏ và sẽ không được quy đổi thành tiền thật.
 13. Bạn có thể rút số dư tiền thực của mình (Tiền gửi của bạn và bất kỳ khoản tiền thắng cược nào được tạo ra từ tiền gửi) bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, bất kỳ yêu cầu rút tiền nào từ số dư tiền thực của Bạn trước khi hoàn thành Yêu cầu sẽ khiến toàn bộ số tiền thưởng bị xóa khỏi số dư tiền thưởng của Bạn và chúng sẽ không được chuyển đổi thành tiền thật; bất kỳ Tiền thưởng đang chờ xử lý nào cũng sẽ bị xóa.
 14. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế liên quan nào liên quan đến việc nhận tiền thưởng.
 15. Khuyến mãi thưởng có thể tuân theo các điều khoản và điều kiện dành riêng cho khuyến mại, được cung cấp cho Bạn trong các tài liệu tiếp thị hiện hành, phải được đọc cùng với các điều khoản và điều kiện này.
 16. Trong trường hợp Công ty cho rằng Bạn đã hành động thiếu thiện chí liên quan đến tiền thưởng và / hoặc cố gắng lạm dụng tiền thưởng, Bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận tiền thưởng. Lạm dụng bao gồm, nhưng không giới hạn ở, cố gắng tạo lợi thế không công bằng, đăng ký nhiều tài khoản trong mạng Công ty để tận dụng bất kỳ khoản tiền thưởng nào và / hoặc nhận tiền thưởng, đặt cược, một mình hoặc cùng với những người khác, theo một cách cung cấp lợi nhuận được đảm bảo bất kể kết quả của việc đặt cược.
 17. Bất kỳ vi phạm không đáng kể nào trong chương này sẽ cho phép Công ty hủy bỏ và thu hồi quỹ thưởng, và Tài khoản của Bạn có thể bị đóng.
 18. Công ty có quyền thay đổi chương này, hủy bỏ, sửa đổi hoặc tạm dừng bất kỳ ưu đãi và khuyến mãi nào vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước - đối với bất kỳ phần thưởng nào chưa được cung cấp cho Bạn. Mọi khoản tiền thưởng được cấp trước khi thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng. Các điều khoản và điều kiện và chính sách tiền thưởng áp dụng cho bất kỳ khoản tiền thưởng nào mà Bạn nhận được là Điều khoản và Điều kiện và Chính sách tiền thưởng của nó có hiệu lực tại thời điểm Bạn đăng ký Chương trình khuyến mãi có liên quan đến tiền thưởng đó. Không có nội dung nào trong phần này giới hạn bất kỳ quyền và / hoặc biện pháp khắc phục nào khác được cấp cho Chúng tôi.
 19. Tiền thưởng miễn phí
  • Tất cả tiền thưởng miễn phí và tiền thắng cược được tạo ra từ chúng là một phần của quỹ tiền thưởng.
  • Tiền thưởng từ tiền thưởng miễn phí sẽ chỉ được chuyển đổi thành tiền thật sau khi đặt cược 50 (năm mươi) lần tổng số tiền ban đầu của tiền thưởng ("Yêu cầu"). Yêu cầu phải được đáp ứng đầy đủ trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi Tiền thưởng được ghi có vào Tài khoản của Bạn, nếu không, toàn bộ tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi số dư tiền thưởng của Bạn và sẽ không được chuyển đổi thành tiền thật; vì mục đích này, khoảng thời gian mà tiền thưởng là Phần thưởng đang chờ xử lý được tính là một phần của khoảng thời gian 30 (ba mươi) ngày đó.
  • Việc chuyển đổi quỹ thưởng từ tiền thưởng miễn phí sang tiền thật được giới hạn ở số tiền bằng 3 (ba) lần tổng số tiền thưởng ban đầu. Bất kỳ số tiền thưởng nào vượt quá giới hạn quy đổi sẽ không được chuyển đổi thành tiền thật và sẽ bị xóa khỏi số dư tiền thưởng của Bạn.
 20. Vòng quay miễn phí
  • Tiền thắng cược tạo ra từ các vòng quay miễn phí được coi là tổng tiền thưởng áp dụng ban đầu.
  • Tiền thưởng từ tiền thưởng vòng quay miễn phí sẽ chỉ được chuyển đổi thành tiền thật sau khi đặt cược 50 (năm mươi) lần tổng số tiền thưởng ban đầu (tức là tiền thắng được tạo ra từ các vòng quay miễn phí ban đầu) ("Yêu cầu"). Yêu cầu phải được đáp ứng đầy đủ trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ khi Tiền thưởng được ghi có vào Tài khoản của Bạn, nếu không, toàn bộ tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi số dư tiền thưởng của Bạn và sẽ không được chuyển đổi thành tiền thật và Bạn sẽ không được hưởng vòng quay miễn phí; vì mục đích này, khoảng thời gian mà tiền thưởng là Phần thưởng đang chờ xử lý được tính là một phần của khoảng thời gian 7 (bảy) ngày đó.
  • Việc chuyển đổi quỹ thưởng từ tiền thưởng quay vòng miễn phí sang tiền thật được giới hạn ở mức £ 20. Bất kỳ số tiền thưởng nào vượt quá giới hạn quy đổi sẽ không được chuyển đổi thành tiền thật và sẽ bị xóa khỏi số dư tiền thưởng của Bạn.
 21. Cược miễn phí
  • Tiền thắng cược thu được từ cược miễn phí (trừ đi tổng số tiền cược miễn phí đã đặt) sẽ được cộng vào quỹ tiền thưởng của bạn.
  • Tiền thưởng từ tiền thưởng đặt cược miễn phí sẽ chỉ được chuyển đổi thành tiền thực sau khi đặt cược 10 (mười) lần số tiền ban đầu của tiền thưởng đó (tức là tiền thắng cược được tạo ra từ tiền cược miễn phí ban đầu) ("Yêu cầu"). Yêu cầu phải được đáp ứng đầy đủ trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ khi Tiền thưởng được ghi có vào Tài khoản của Bạn, nếu không, toàn bộ tiền thưởng sẽ bị xóa khỏi số dư tiền thưởng của Bạn và sẽ không được chuyển đổi thành tiền thật và Bạn sẽ không được hưởng cược miễn phí; vì mục đích này, khoảng thời gian mà tiền thưởng là Phần thưởng đang chờ xử lý được tính là một phần của khoảng thời gian 7 (bảy) ngày đó. Sự kiện đặt cược miễn phí và / hoặc quỹ tiền thưởng phải kết thúc và có kết quả trước khi tiền thưởng hết hạn cho mục đích yêu cầu 7 (bảy) ngày.
  • Việc chuyển đổi quỹ tiền thưởng từ tiền thưởng đặt cược miễn phí sang tiền thật được giới hạn ở mức £ 20. Bất kỳ số tiền thưởng nào vượt quá giới hạn quy đổi sẽ không được chuyển đổi thành tiền thật và sẽ bị xóa khỏi số dư tiền thưởng của Bạn.

K. Quyền hạn và Quyền hạn của Công ty

 1. Công ty sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn bất kỳ trục trặc nào trong hoạt động của Trang web và bất kỳ lỗi nào liên quan đến Sự kiện và / hoặc Cược, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi nào về tỷ lệ cược, tên của những người tham gia Sự kiện, điểm chấp và / hoặc bất kỳ thành phần nào khác của Cược. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp lỗi kỹ thuật nào (hoặc bất kỳ lỗi nào khác) trong hệ thống của Trang web vì bất kỳ lý do gì, Công ty sẽ có quyền hủy bỏ sự tham gia của Bạn vào bất kỳ Trò chơi nào, liên quan đến sự cố đã xảy ra. Trong trường hợp như vậy, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chúng tôi sẽ chỉ giới hạn ở phí tham gia và / hoặc Số tiền đặt cược mà Bạn đã trả để tham gia Trò chơi đó và Tài khoản của Bạn sẽ được ghi có với phí tham gia đó và / hoặc Đặt cược tương ứng.
 2. Công ty có quyền hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngừng Dịch vụ nếu vì bất kỳ lý do gì, Dịch vụ không thể được thực hiện theo kế hoạch, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lây nhiễm vi rút máy tính, lỗi, giả mạo hoặc can thiệp trái phép, gian lận, kỹ thuật hỏng hóc hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Nếu có bất kỳ sai sót nào dẫn đến việc trao tiền thắng cược cho Bạn hoặc làm tăng số tiền thắng cược được nợ hoặc trả cho Bạn, Bạn sẽ không được hưởng các khoản tiền thắng cược này. Bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho Công ty về lỗi và sẽ hoàn trả bất kỳ khoản tiền thắng cược nào được ghi có vào Tài khoản của Bạn do nhầm lẫn cho Công ty (theo chỉ dẫn của Công ty) hoặc Công ty có thể, theo quyết định của mình, khấu trừ một số tiền tương đương với số tiền thắng cược đó từ Tài khoản của Bạn hoặc bù trừ số tiền đó so với bất kỳ khoản tiền nào mà Công ty nợ Bạn.
 3. Công ty có quyền hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngừng Dịch vụ của mình cho Bạn theo quyết định riêng của mình, với điều kiện Công ty sẽ cung cấp cho Bạn một thông báo rõ ràng bằng văn bản về quyết định của mình; với điều kiện là điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào đã được cấp cho Bạn.
 4. Công ty có quyền giới hạn, từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đặt cược, tiền cược hoặc đặt cược nào khác do Bạn hoặc thông qua Tài khoản của Bạn thực hiện, cũng như hủy bất kỳ Trò chơi nào (bất kể việc hủy bỏ đó là do hành động từ phía Bạn hay của bất kỳ bên thứ ba nào ), khi Công ty tin rằng bất kỳ hành động gian lận hoặc bất kỳ hành động xấu nào khác đã được thực hiện chống lại Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu Công ty nghi ngờ một cách hợp lý rằng tính toàn vẹn của Sự kiện đã bị nghi ngờ, cho dù Bạn, bởi bất kỳ người nào liên kết với Bạn và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (sự nghi ngờ đó có thể phát sinh trên cơ sở quy mô , khối lượng, số lượng và / hoặc kiểu Cược do Bạn và / hoặc những người khác đặt cho Công ty và / hoặc với các bên thứ ba cũng như bất kỳ cuộc điều tra nào do các cơ quan hiện hành và / hoặc Nhà tổ chức sự kiện hoặc cơ quan thể thao tiến hành); trong những trường hợp như vậy, Bạn sẽ chỉ có quyền nhận số tiền phí tham gia và / hoặc Tiền cược mà Bạn đã trả để tham gia Trò chơi đó, Tài khoản của Bạn sẽ được ghi có tương ứng và Bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tiền thắng cược nào từ Trò chơi hiện hành, và nếu bất kỳ khoản tiền thắng cược nào như vậy được trả cho Bạn, Công ty sẽ giảm số dư của Bạn bằng số tiền thắng cược đó (và nếu số dư Tài khoản không đủ, Bạn sẽ hoàn trả cho Công ty số tiền còn lại). Nếu Bạn bị ngắt kết nối Internet trong khi chơi Trò chơi (không phải do bạn cố ý ngắt kết nối với bất kỳ hành động xấu nào khác), kết quả Trò chơi và số dư Tài khoản của Bạn sẽ được giữ nguyên như trước khi bạn bị ngắt kết nối. Công ty sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng nếu Bạn gặp sự cố gián đoạn và / hoặc sự cố kỹ thuật với bất kỳ Trò chơi nào, sau khi Bạn đặt cược, Bạn sẽ được phép tiếp tục chơi và khôi phục Trò chơi như ban đầu trước khi bị gián đoạn và / hoặc những khó khăn kỹ thuật đã diễn ra. Nếu việc khôi phục như vậy không thể thực hiện được, Công ty sẽ đảm bảo Trò chơi bị chấm dứt, hoàn trả tiền cược vào Tài khoản của bạn, thông báo ngay cho Cơ quan quản lý trò chơi Malta hoặc Ủy ban cờ bạc, nếu có, về vấn đề này và không bắt đầu lại trò chơi nếu nó được chỉ ra rằng lỗi đã xảy ra có thể xảy ra lại.
 5. Theo quyết định riêng của mình, Công ty sẽ có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc ngừng, bất kỳ lúc nào, bất kỳ Dịch vụ nào, và / hoặc tiền thưởng và / hoặc khuyến mãi và / hoặc giới thiệu Trò chơi, Dịch vụ, tiền thưởng mới và / hoặc khuyến mại - với điều kiện là hành động đó không bị coi là hồi tố. Mọi khoản tiền thưởng được cấp trước khi thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Bạn phải gánh chịu do bất kỳ thay đổi nào được thực hiện và Bạn sẽ không có khiếu nại nào chống lại Chúng tôi về vấn đề đó.

L. Bảo lưu liên quan đến Trách nhiệm của Chúng tôi

 1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, khiếm khuyết, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, lỗi đường truyền liên lạc, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép, hoặc thay đổi dữ liệu hoặc thông tin và bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ những những lần xuất hiện. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố hoặc trục trặc kỹ thuật nào của bất kỳ mạng hoặc đường truyền nào, Wi-Fi, Bluetooth, máy tính, hệ thống, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm hoặc email do các vấn đề kỹ thuật hoặc tắc nghẽn giao thông trên internet hoặc bất kỳ trang web, trang di động hoặc ứng dụng di động. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ với Bạn trong trường hợp lỗi hệ thống hoặc thông tin liên lạc, lỗi hoặc vi rút liên quan đến Dịch vụ và / hoặc Tài khoản của Bạn hoặc điều này sẽ dẫn đến thiệt hại cho phần cứng và / hoặc phần mềm và / hoặc dữ liệu của Bạn.
 2. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả hoặc thiệt hại do mất lợi nhuận, doanh thu, dữ liệu hoặc việc sử dụng mà Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh, cho dù là hành động vì hợp đồng hay hành vi vi phạm, phát sinh từ quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web, Dịch vụ và / hoặc cách khác.
 3. Chúng tôi không tuyên bố về tính phù hợp, độ tin cậy, tính sẵn có, tính kịp thời và chính xác của thông tin, phần mềm, sản phẩm và Dịch vụ có và / hoặc được cung cấp tại Trang web cho bất kỳ mục đích nào. Tất cả thông tin, phần mềm, sản phẩm và Dịch vụ được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào. Theo đây, chúng tôi từ chối mọi bảo đảm đối với thông tin, phần mềm, sản phẩm và Dịch vụ có hoặc được cung cấp tại Trang web, dù rõ ràng hay ngụ ý.
 4. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra do sự tin cậy, dưới bất kỳ hình thức nào, vào thông tin hoặc bất kỳ ấn phẩm hoặc nội dung nào khác xuất hiện trên Trang web, và Bạn được mời xác minh thông tin được xuất bản tại Trang web.
 5. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác cung cấp cho Bạn quyền truy cập vào Trang web hoặc Dịch vụ.
 6. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng trình tạo số ngẫu nhiên sẽ xác định các sự kiện được tạo ngẫu nhiên được yêu cầu liên quan đến Dịch vụ và kết quả mà Bạn nhận được xung đột với kết quả hiển thị trên máy chủ của Công ty (hoặc các máy chủ được vận hành thay mặt cho Công ty bởi các bên thứ ba), kết quả hiển thị trên máy chủ của Công ty (hoặc trên các máy chủ do bên thứ ba vận hành thay mặt Công ty) sẽ được ưu tiên trong mọi trường hợp. Bạn hiểu và đồng ý rằng hồ sơ của Công ty (hoặc hồ sơ được lưu giữ thay mặt cho Công ty) sẽ là cơ quan có thẩm quyền cuối cùng trong việc xác định các điều khoản sử dụng Dịch vụ của Bạn.
 7. Bạn sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web và Dịch vụ, và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào Bạn sẽ phải gánh chịu do sửa đổi, nâng cao, chấm dứt, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào mà Bạn phải gánh chịu do việc Bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào nội dung của bất kỳ trang web, trang di động và / hoặc ứng dụng di động nào có các liên kết xuất hiện trên Trang web.
 8. Trang web, các dịch vụ, nội dung của trang web và phần mềm được sử dụng liên quan đến trang web đó được cung cấp "nguyên trạng" và Chúng tôi không bảo đảm hoặc đại diện, cho dù rõ ràng hay ngụ ý (cho dù theo luật, quy chế hay cách khác), bao gồm nhưng không giới hạn ở ngụ ý đảm bảo và điều kiện về khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng, phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính hoàn chỉnh hoặc chính xác, không vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc luật và quy định hiện hành liên quan đến Trang web, Dịch vụ, nội dung của Trang web và phần mềm được sử dụng liên quan đến hoặc rằng Trang web, Dịch vụ, nội dung của Trang web và phần mềm được sử dụng liên quan đến trang web đó sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, hoặc các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa, hoặc sẽ không có vi rút hoặc lỗi hoặc kết quả hoặc tính chính xác của bất kỳ thông tin nào thông qua trang web hoặc các dịch vụ.

M. Sở hữu trí tuệ

 1. Tất cả các quyền, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ (tức là bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên thương mại, bí quyết hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác) liên quan đến Trang web và tất cả nội dung của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chương trình, tệp, video, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, hình ảnh, văn bản và phần mềm) và / hoặc Dịch vụ (gọi chung là "Quyền"), sẽ và sẽ vẫn là tài sản duy nhất và độc quyền của Công ty và / hoặc bất kỳ của những người cấp phép cho nó. Bạn không được sử dụng bất kỳ Quyền nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản rõ ràng của Công ty, ngoại trừ tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này, và Bạn sẽ không, bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc bằng cách khác, có được bất kỳ quyền nào trong bất kỳ Quyền nào. Không vi phạm những điều trên, Bạn bị nghiêm cấm: (i) sao chép. phân phối lại, xuất bản, thiết kế đối chiếu, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, dịch hoặc thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để truy cập mã nguồn của Dịch vụ và / hoặc Trang web, (ii) tạo ra các tác phẩm phái sinh của mã nguồn; (iii) bán, chuyển nhượng, cấp phép, cấp phép lại, chuyển giao, phân phối Dịch vụ và (iv) cung cấp Dịch vụ và / hoặc Trang web cho bất kỳ bên thứ ba nào.

N. Hỗ trợ khách hàng

 1. Bạn có thể liên hệ với Công ty liên quan đến bất kỳ điều gì liên quan đến Trang web và / hoặc Dịch vụ bất kỳ lúc nào thông qua bộ phận hỗ trợ khách hàng của Chúng tôi, có sẵn tại customerupport@instantgamesupport.com
 2. Mọi thông tin liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty sẽ được đại diện bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty xử lý một cách cẩn thận và không chậm trễ và sẽ được chuyển đến những người có liên quan khi cần thiết.
 3. Công ty sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi lạm dụng nào mà Bạn thể hiện đối với nhân viên của Công ty. Trong trường hợp Công ty, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, cho rằng hành vi của Bạn, qua điện thoại, trò chuyện trực tiếp, email hoặc cách khác, là lạm dụng hoặc xúc phạm đối với bất kỳ nhân viên nào của Công ty, Công ty có thể, theo quyết định riêng của mình, đình chỉ Tài khoản của Bạn (bao gồm cả việc đóng băng tất cả các khoản tiền được gửi bên trong) và làm vô hiệu tất cả các khoản tiền thưởng, tiền thắng cược và tiền thắng cược trong Tài khoản của Bạn.

O. Khiếu nại và Tranh chấp

 1. Nếu bạn có bất kỳ lý do gì để phàn nàn về bất cứ điều gì thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ khiếu nại@instantgamesupport.com. Chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại của bạn và mọi tranh chấp sẽ được giải quyết nhanh nhất và hợp lý nhất.
 2. Nếu Tài khoản của Bạn được quản lý bởi Ủy ban cờ bạc (khách hàng ở Vương quốc Anh), Bạn có thể khiếu nại trong 6 tháng kể từ ngày xảy ra sự cố mà Bạn đang khiếu nại.
 3. Nếu Tài khoản của bạn được quản lý bởi Ủy ban cờ bạc (khách hàng ở Vương quốc Anh), Chúng tôi sẽ xác nhận việc nhận được khiếu nại của Bạn trong vòng 24 giờ và sẽ đảm bảo rằng toàn bộ quá trình khiếu nại sẽ mất không quá tám tuần kể từ khi khiếu nại ban đầu được thực hiện theo yêu cầu của Điều khoản về mã SR 6.1.1.2, tại thời điểm đó, Công ty sẽ liên hệ với Bạn để nêu chi tiết về quyết định cuối cùng của khiếu nại, nêu rõ rằng đó là phần cuối của quy trình khiếu nại cùng với cách chuyển khiếu nại của Bạn tới một tổ chức ADR Độc lập nếu Bạn muốn làm vì thế.
 4. Nếu Chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp bằng bất kỳ thủ tục nội bộ nào của Chúng tôi, Bạn có quyền chuyển tranh chấp đó sang một pháp nhân giải quyết tranh chấp (ADR) thay thế. Pháp nhân ADR hiện hành là Dịch vụ Đánh giá Cá cược Độc lập (IBAS) miễn phí. Bạn có thể liên hệ với IBAS như sau:
  Bằng một biểu mẫu xét xử trực tuyến có sẵn tại http://www.ibas-uk.com trên Trang chủ - cũng có thể yêu cầu biểu mẫu qua điện thoại (số điện thoại 0207 347 5883).
  Hoặc khách hàng cũng có thể viết thư tới:
  Dịch vụ đánh giá cá cược độc lập
  Hộp thư bưu điện 62639
  London
  EC3P 3AS

P. Khác

 1. Các Điều khoản và Điều kiện này và mối quan hệ giữa Bạn và Chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi, được hiểu và giải thích theo luật của Malta, và Bạn không thể hủy ngang tuân theo quyền tài phán duy nhất của các tòa án có thẩm quyền của Malta đối với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến hiệu lực, vi phạm, giải thích, thực hiện hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này và mối quan hệ giữa Bạn và Chúng tôi. Tuy nhiên, với điều kiện là không có điều gì trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ loại trừ khả năng áp dụng luật pháp của Anh đối với bất kỳ điều gì áp dụng cho giấy phép Ủy ban cờ bạc của Công ty.
 2. Công ty có thể, bất kỳ lúc nào, trích lập bất kỳ số dư dương nào trong Tài khoản của Bạn so với bất kỳ số tiền nào Bạn nợ Công ty.
 3. Công ty có thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng bất kỳ và tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình dưới đây cho bất kỳ bên thứ ba nào; mà không vi phạm những điều trên, Trang web và / hoặc bất kỳ Dịch vụ nào có thể được điều hành bởi các bên thứ ba. Bạn không được chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc cầm cố dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này.
 4. Trừ khi được nêu rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này, không có điều gì trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ: (i) được hiểu là tạo ra bất kỳ cơ quan, sự sắp xếp, sự tin tưởng nào của các mối quan hệ ủy thác hoặc bất kỳ mối quan hệ tương tự nào giữa Bạn và Chúng tôi; (ii) tạo hoặc trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào cho bất kỳ bên thứ ba nào và / hoặc (iii) cấp cho Bạn bất kỳ quyền lợi bảo đảm nào đối với bất kỳ tài sản nào của Công ty, bao gồm (nhưng không giới hạn) bất kỳ khoản tiền nào có trong Tài khoản của Bạn.
 5. Chúng tôi có thể cung cấp cho Bạn các thông báo liên quan đến hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này trong e-mail và / hoặc thông qua Trang web, và thông báo đó sẽ được Bạn coi là đã nhận được trong vòng 24 giờ kể từ khi nó được gửi cho Bạn trong theo cách nói trên.
 6. Không có sự thất bại hoặc chậm trễ nào về phía Chúng tôi trong việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc biện pháp khắc phục nào theo đó sẽ hoạt động như một sự từ bỏ quyền đó, cũng như bất kỳ việc thực thi đơn lẻ hoặc một phần nào của bất kỳ quyền, quyền lực hoặc biện pháp khắc phục nào khác hoặc việc thực hiện thêm quyền đó hoặc thực quyền khác, quyền lực hoặc biện pháp khắc phục.
 7. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bị tòa án có thẩm quyền cho rằng không thể thi hành theo luật hiện hành, thì điều khoản đó sẽ bị loại trừ khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và phần còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được hiểu như thể điều khoản đó là vì vậy đã bị loại trừ và sẽ có hiệu lực thi hành theo các điều khoản của nó; Tuy nhiên, với điều kiện là trong trường hợp như vậy, các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải thích để có hiệu lực, ở mức độ cao nhất phù hợp và được luật hiện hành cho phép, theo ý nghĩa và ý định của điều khoản bị loại trừ như được xác định bởi tòa án có thẩm quyền đó .

Q. Sự khác biệt về ngôn ngữ

 1. Các Điều khoản và Điều kiện đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa ý nghĩa của bất kỳ phiên bản dịch nào của các Điều khoản và Điều kiện này và phiên bản tiếng Anh, nghĩa của phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Phiên bản 1.2.9 - 14.07.2020

Có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới