Πληρωμές παιχνιδιού

Ακολουθούν όλα τα ποσοστά πληρωμής των παιχνιδιών που προσφέρονται από το PoundSlots.com

sitePlaceholder_GamePayoutTable Πίνακας