Zásady ochrany osobních údajů

 

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů („Politika„) webové stránky PoundSlots.com (dále jen„webová stránka„) provozovaný společností Progressplay Limited, Soho Office 3A, Edge Water Complex, Elia Zammit Street, St. Julians, Malta (dále jen„ “Společnost„,“My„,“Nás„,“Náš").

Společnost se zavazuje zajistit vaše osobní údaje a vaše soukromí. Podle tohoto závazku budeme dodržovat následující zásady:

 • Být transparentní, pokud jde o shromažďování a zpracování osobních údajů o vás:

Je pro nás důležité, abyste měli neustále veškeré informace potřebné k tomu, abyste mohli učeně rozhodovat o zpracování osobních údajů o vás. Za tímto účelem použijeme různé techniky a opatření, jejichž cílem je poskytnout vám příslušné informace o zpracování vašich osobních údajů, a to správným způsobem a načasováním.

Cílem našich úplných zásad ochrany osobních údajů je poskytnout vám co nejširší pochopení typů osobních údajů, které shromažďujeme, a způsobu, jakým je zpracováváme. Je proto zásadní, abyste to při první možné příležitosti a čas od času zkontrolovali.

Kromě toho tam, kde zjistíme, že od vás mají být poskytnuty konkrétní informace, vám je poskytneme ve vhodnou dobu a na příslušném místě.

Rovněž rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a poskytneme vám veškeré vysvětlení, které požadujete, s výhradou zákonných omezení. Za tímto účelem se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů podle následujících podrobností:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Progressplay Limited

E-mailem: dataprotection@progressplay.com

 

 • Zpracovávat osobní údaje o vás výhradně pro účely uvedené v zásadách:

Mezi účely, pro které o vás můžeme zpracovávat osobní údaje, patří mimo jiné poskytování našich produktů a služeb, které požadujete, zlepšení uživatelské zkušenosti s našimi produkty a službami, zlepšení našich produktů a služeb, ochrana našich práv a zájmů , vykonávat obchodní a administrativní činnost, která podporuje poskytování našich produktů a služeb našim zákazníkům a / nebo dodržovat jakékoli právní a / nebo regulační požadavky. Celý seznam účelů, pro které osobní údaje fyzických osob používáme, je uveden v části 7 těchto zásad.

Kromě toho o vás budeme zpracovávat osobní údaje, abychom porozuměli vašim osobním potřebám a preferencím a poskytli vám nabídky šité na míru. Můžete kdykoli požádat, abychom vám přestali zasílat nabídky šité na míru, a my budeme podle takové žádosti jednat.

 

 • Investovat značné prostředky za účelem respektování vašich práv v souvislosti s osobními údaji o vás:

Používáme významné zdroje, abychom vám umožnili uplatnit svá práva jako subjektu údajů. Proto se k nám můžete kdykoli obrátit, pokud si přejete zkontrolovat osobní údaje o vás, nechat nás upravit, vymazat, přestat je používat pro konkrétní účely nebo obecně nebo že je předáme vám nebo třetí straně a Vaše přání splníme v souladu se zákonem.

 

 • Zabezpečení osobních údajů o vás:

I když nemůžeme slíbit absolutní ochranu osobních údajů o vás, můžeme slíbit, že používáme a budeme i nadále používat širokou škálu prostředků a opatření, jejichž cílem je zajistit zabezpečení osobních údajů o vás.

 

Naše úplné zásady ochrany osobních údajů

Tato politika popisuje, jaký druh osobních údajů společnost shromažďuje o fyzických osobách, jak je shromažďuje, používá, sdílí s třetími stranami, zajišťuje, zpracovává atd.

V těchto zásadách a odkazem na „osobní údaje“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat, přímo nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které máme nebo ke kterým máme přístup.

V této politice, kdekoli odkazujeme na „zpracování“ osobních údajů, odkazujeme na jakoukoli operaci nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji, včetně shromažďování, záznamu, organizace, strukturování, ukládání, úpravy nebo úpravy, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, vyrovnání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

Společnost:

Společnost je správcem údajů, pokud jde o osobní údaje o vás.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti a prostředky pro komunikaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů jsou:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Progressplay Limited

E-mailem: dataprotection@progressplay.com

Shromažďujeme osobní údaje o vás, kdykoli používáte naše produkty a služby, používáte web, naše servisní kanály a / nebo nás kontaktujete. V některých případech nám aktivně poskytnete osobní údaje a v jiných případech o vás budeme shromažďovat osobní údaje ze zkoumání a analýzy vašeho používání našich produktů a služeb a / nebo našich servisních kanálů.

Nejste povinni poskytnout nám žádné osobní údaje o vás. V některých případech nám však neposkytnutí takových osobních údajů nebude bránit v tom, abychom vám poskytli produkty nebo služby, které od nás požadujete, abychom vám poskytli. Níže naleznete podrobný popis těchto případů:

Zákonná povinnost společnosti: existují určité zákonné povinnosti, které vyžadují, aby společnost shromažďovala určité osobní údaje jako podmínku poskytování produktů a služeb. V těchto případech, i když nejste povinni poskytnout osobní údaje o vás, pokud neposkytnete společnosti tyto osobní údaje, nebudeme vám schopni tyto produkty a služby poskytnout.

Jako příklad jsme povinni shromažďovat vaši fyzickou adresu a zemi bydliště podle našich regulačních požadavků jako držitelů licencí na online hazardní hry. I když nejste povinni nám takové informace poskytnout, pokud nám je neposkytnete, nebudeme vás moci zaregistrovat jako zákazníka a poskytnout vám naše produkty a služby.

Smluvní závazek společnosti: v některých případech je Společnost smluvně zavázána poskytnout vaše osobní údaje. V těchto případech, i když nejste povinni poskytnout své osobní údaje, pokud neposkytnete společnosti tyto osobní údaje, nebudeme vám schopni poskytnout produkty a služby, na které se vztahuje smluvní závazek.

Například pokud nám neposkytnete údaje o své kreditní kartě, nebudeme moci pomocí této kreditní karty provést váš požadavek na výběr.

Poskytování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy s vámi: v některých případech je poskytnutí osobních údajů o vás předpokladem pro uzavření smlouvy mezi vámi a společností. V těchto případech, i když nejste povinni poskytnout osobní údaje o vás, pokud takové osobní údaje společnosti neposkytnete, nebudeme s vámi schopni uzavřít smlouvu, a proto vám nebudeme schopni poskytnout naše produkty a služby

Například, abychom vám mohli poskytovat určité provozní zprávy týkající se produktů a služeb, které poskytujeme, budeme vyžadovat obdržení vaší e-mailové adresy.

Osobní údaje shromažďujeme při registraci: e-mailová adresa, jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, fyzická adresa, město bydliště, země pobytu, PSČ, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, měna účtu, jazyk účtu, veřejně dostupné údaje z celosvětový web a sociální sítě.

Osobní údaje shromažďujeme při každém přihlášení k vašemu účtu: IP adresa, informace o zařízení, informace o operačním systému, informace o prohlížeči, rozlišení obrazovky, verze Flash, aktuální a předchozí procházené webové stránky, datum a čas přihlášení, údaje o poloze.  

Osobní údaje, které shromažďujeme během vašeho používání našich produktů a služeb: vaše vklady, sázky, bonusy, herní relace (včetně data, času a trvání), výhry a ztráty.

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím naší podpory: číslo pasu / ID / řidičského průkazu a fotografie, účet za služby.

Osobní údaje shromažďujeme po přijetí vkladu finančních prostředků a na žádost o výběr: podrobnosti o bankovním účtu, podrobnosti o elektronické peněžence, údaje o kreditní kartě a fotografii, podrobnosti o zdroji finančních prostředků, telefonní účet, bankovní výpis.

Osobní údaje, které od vás dostáváme: jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete z vlastní vůle při kontaktu s námi, mimo jiné prostřednictvím zákaznické podpory, chatu, sociálních sítí nebo jakýmkoli jiným způsobem, včetně stížností, žádostí a komentářů. Naši zástupci zákaznické podpory mohou vaše hovory písemně zaznamenávat a / nebo dokumentovat.

Společnost zpracovává vaše osobní údaje pro jeden nebo více účelů uvedených v této části a podle příslušného právního základu.

Společnost nebude zpracovávat vaše osobní údaje, pokud pro takové zpracování neexistuje právní základ. Právní základy, podle nichž může Společnost zpracovávat vaše osobní údaje, jsou následující:

 1. Váš souhlas s tím, že společnost bude zpracovávat vaše osobní údaje pro jeden nebo více konkrétních účelů. Například za účelem zasílání marketingových materiálů.

  Pokud je právním základem zpracování vašich osobních údajů váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat pro účely, pro které jste svůj souhlas poskytli, zasláním bezplatného oznámení na následující e-mailovou adresu customersupport@instantgamesupport.com, nebo změnou nastavení ve vašem účtu.

  Pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů o vás, možná vám nebudeme schopni poskytnout některé nebo všechny produkty a služby, které jste požadovali, nebo ve formě, která vám má být poskytnuta, a nebudete mít žádný nárok v tomto ohledu.

 2. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo za účelem provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy. Například pro vaši registraci jako majitele účtu nebo pro umožnění výběru finančních prostředků z vašeho účtu.
 3. Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, kterým společnost podléhá. Například z důvodu našich licenčních povinností jako držitelů licencí pro online hazardní hry.
 4. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností nebo třetí stranou. Například za účelem zlepšení našich produktů a služeb nebo za účelem uplatnění či obrany právních nároků.

Kdykoli je zpracování osobních údajů o vás nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností nebo třetí stranou, je zpracování podmíněno takovými zájmy, které nepřeváží vaše zájmy ani základní práva a svobody, které vyžadují ochranu osobních údajů o tobě. Kdykoli se na nás můžete obrátit zasláním oznámení na následující e-mailovou adresu customersupport@instantgamesupport.com za účelem získání informací týkajících se námi provedené kontroly, abychom dospěli k závěru, že můžeme osobní údaje o vás zpracovávat z důvodu, že takové zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností nebo třetí stranou.

 

Následující seznam uvádí účely, pro které můžeme osobní údaje o vás zpracovávat, a právní základ pro jakékoli takové zpracování:

 

Účel

Právní základ

1

Abychom vás mohli zaregistrovat jako zákazníka

Na vaši žádost o registraci u společnosti a otevření účtu budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom nám mohli takové žádosti splnit.

 

 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo za účelem provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, kterým společnost podléhá.

2

Aby nám umožnil poskytovat vám naše produkty a služby

Kdykoli požádáte o použití našich produktů a služeb, konkrétně o využití bonusu, uzavření sázky, vkladu a výběru finančních prostředků z vašeho účtu, zpracujeme osobní údaje, které jsou pro nás vyžadovány k provedení těchto požadavků.

 

 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo za účelem provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, kterým společnost podléhá.

3

Abychom vás mohli kontaktovat za účelem provozních požadavků

Za určitých okolností vás budeme kontaktovat, abychom vás informovali o určitých provozních záležitostech; například tam, kde od nás bude požadováno, abychom přestali poskytovat naše produkty a služby v určitých jurisdikcích, nebo kde se mění určitý aspekt našich produktů a služeb. Za těchto okolností budeme muset odpovídajícím způsobem používat vaše osobní údaje.

 

 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo za účelem provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, kterým společnost podléhá.

4

Abychom mohli odpovědět na vaše dotazy, požadavky nebo stížnosti a poskytnout vám služby zákaznické podpory

Zpracování osobních údajů o vás je vyžadováno za účelem odpovědi na vaše dotazy týkající se produktů a služeb společnosti, které používáte, a obecně za účelem poskytování služeb zákaznické podpory. Za jiných okolností budeme muset o vás zpracovávat osobní údaje, abychom mohli splnit jakékoli vaše požadavky na vyloučení (nebo podobné).

 

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností nebo třetí stranou.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, kterým společnost podléhá.

5

Za účelem sběru peněz v souvislosti s vámi zakoupenými produkty a službami

 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo za účelem provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

6

Abychom vám mohli poskytnout marketingové materiály a nabídky šité na míru

Abychom vylepšili a vylepšili vaše uživatelské prostředí a používání našich produktů a služeb a abychom vám mohli nabídnout další a nové nabídky, produkty a služby, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom přizpůsobili materiály, které vám byly předloženy podle vašim preferencím, chování, vlastnostem a zájmům. Za tímto účelem používáme techniky automatizované analýzy osobních údajů, včetně profilování.

 

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností nebo třetí stranou.

 

7

Za účelem splnění jakýchkoli zákonných povinností nebo soudních nebo správních nařízení

Osobní údaje o vás zpracováváme za účelem splnění našich různých zákonných povinností, mezi něž patří mimo jiné zabránění zákazníkům z určitých jurisdikcí používat naše produkty a služby z důvodu zákonného zákazu nebo zabránit nezletilým osobám v používání našich produktů a služeb.

 

 • Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, kterým společnost podléhá.

8

S cílem vylepšit produkty a služby, které nabízíme, a nabízet nové

Osobní údaje o vás můžeme používat za účelem zlepšování produktů a služeb, které nabízíme, a také za účelem nabízení nových; takové zpracování bude mimo jiné zahrnovat analýzu předchozího používání našich produktů a služeb, jakýchkoli komentářů a stížností přijatých v souvislosti s našimi produkty a službami, jakož i případné chyby a nesprávné funkce.

 

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností nebo třetí stranou.

 

9

Abychom zabránili podvodům, zneužívání našich produktů a služeb a předcházeli praní peněz

 

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností nebo třetí stranou.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, kterým společnost podléhá.

10

Abychom vám mohli zasílat marketingové materiály

Pokud souhlasíte se zasíláním marketingových materiálů od nás, zašleme vám prostřednictvím komunikačních prostředků, s nimiž jste souhlasili, marketingové materiály týkající se našich produktů a služeb, ať již nyní nebo v budoucnu, ať již podobných našim současným produktům a služby a zda různé, a / nebo produkty a služby třetích stran.

Tímto se objasňuje, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním bezplatného e-mailu s názvem „odhlásit se“ na následující e-mailovou adresu: customersupport@instantgamesupport.com nebo kliknutím na možnost odhlášení v jakémkoli zaslaném marketingovém materiálu. Vezměte prosím na vědomí, že budete požádáni, abyste si vybrali, ze kterých komunikačních prostředků (jednoho, některých nebo všech) se chcete odhlásit.

Tímto se objasňuje, že odhlášení nezpůsobí smazání vašich kontaktních údajů, ale přestane dostávat marketingové materiály - pokud o jejich přijetí znovu nepožádáte, s výhradou jakékoli naší právní povinnosti.

 

 • Váš souhlas

11

Za účelem analýzy efektivity veškerých marketingových a reklamních kampaní a aktivit Společnosti

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností nebo třetí stranou.

12

Za účelem provádění a udržování různých činností podporujících nabídku a poskytování našich produktů a služeb

Mezi takové činnosti patří funkce back office, aktivity rozvoje podnikání, strategické rozhodování, mechanismy dohledu atd.

 

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností nebo třetí stranou.

13

Za účelem provedení analýzy, včetně statistické analýzy

Používáme různá analytická opatření (včetně statistických), abychom mohli rozhodovat v různých otázkách, včetně zlepšování stávajících produktů a služeb a zavádění a vývoje nových.

 

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností nebo třetí stranou.

14

Za účelem ochrany zájmů, práv a majetku našich a třetích stran, včetně zahájení nebo výkonu nebo obrany právních nároků

Můžeme o vás zpracovávat osobní údaje za účelem ochrany zájmů, práv a majetku našich a třetích stran, v souladu s jakýmkoli zákonem, nařízením a dohodou, včetně jakýchkoli našich podmínek a zásad.

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností nebo třetí stranou.

Pokud je zpracování osobních údajů o vás nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností nebo třetí stranou, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování pro tento účel zasláním oznámení na následující e-mailovou adresu customersupport@instantgamesupport.com, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

Společnost poskytuje svým zákazníkům nabídky, které jsou šité na míru konkrétně jim, s cílem zlepšit a zlepšit vaši uživatelskou zkušenost a používání našich produktů a služeb a nabídnout vám další a nové nabídky, produkty a služby, včetně produktů a služby třetích stran. To se děje po zpracování osobních údajů o vás, abychom přizpůsobili materiály, které vám byly předloženy, na základě jejich preferencí, chování, charakteristik a zájmů. Za tímto účelem používáme techniky automatizované analýzy osobních údajů, které nám poskytují analýzy a závěry týkající se vás v různých aspektech, včetně profilování.

Například takové analýzy a závěry můžeme použít k tomu, abychom vám mohli nabídnout produkty a služby, o kterých si myslíme, že by vás mohly více zajímat; například na základě vašich herních vzorců, vaší adresy a věku, času a dne v týdnu, kdy upřednostňujete používání našich produktů a služeb atd.

Podobné analýzy a závěry se používají v rozsahu, v jakém jste souhlasili se zasíláním marketingových materiálů od nás, protože tyto materiály jsou šité na míru, aby vám nabízely produkty a služby, o kterých si myslíme, že by vás mohly více zajímat.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování pro tento účel, včetně profilování v rozsahu, který souvisí s takovým přímým marketingem, zasláním oznámení na následující emailová adresa customersupport@instantgamesupport.com, v takovém případě přestaneme o vás zpracovávat osobní údaje pro účely přímého marketingu.

Kromě toho můžete svůj souhlas s přijímáním marketingových materiálů kdykoli odvolat zasláním bezplatného e-mailu s názvem „odhlásit se“ na následující e-mailovou adresu: customersupport@instantgamesupport.com

Společnost sdílí osobní údaje se společnostmi v rámci skupiny společností, jejíž je Společnost součástí, za účelem podpory činnosti Společnosti a nabídky produktů a služeb Společnosti.

Společnost může také sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, které nám poskytují následující služby:

 1. Cílem služeb KYC a AML je zajistit, abychom dodržovali všechny naše právní, regulační a licenční povinnosti a požadavky.
 2. Platební služby, jako jsou poskytovatelé platebních služeb, zpracovatelé plateb a banky.
 3. Služby související s odpovědnými hazardními hrami; např. tam, kde si přejeme zajistit, aby rozsah sázení osoby byl slučitelný s jeho bohatstvím.
 4. Poskytovatelé úložišť a hostingu, včetně služeb cloud computingu.
 5.  Předcházení podvodům a vyšetřování zpětných zúčtování.
 6. Informace o IP adrese.
 7. Analýza uživatelské zkušenosti.
 8. Podpěra, podpora.
 9. Marketing (včetně našich partnerů white label a jejich dodavatelů).
 10. Odeslání materiálů, včetně marketingových materiálů, prostřednictvím různých komunikačních prostředků, jako jsou e-maily, SMS, běžná (šnečí) pošta, oznámení push a další elektronické zprávy.
 11. Správa dat CRM.
 12. Hovor vstoupí.
 13. Poskytovatelé her.
 14. Digitální podepisování.
 15. Účetní a právní služby.
 16. Výzkumné, analytické, technické a diagnostické služby.

Společnost může sdílet vaše osobní údaje s vládními, místními, úředními, regulačními, licenčními a hazardními úřady, jakož i tam, kde je takové zveřejnění požadováno k ochraně zájmů, práv a majetku našich a třetích stran, včetně zahájení nebo výkonu či obrany právní nároky.

Kromě toho můžeme osobní údaje o vás zveřejnit potenciálním kupujícím, investorům nebo věřitelům společnosti a / nebo jakékoli společnosti ve skupině společností, jejíž je společnost součástí, nebo v případě jakékoli podobné transakce ( včetně prodeje aktiv Společnosti a / nebo jakékoli společnosti ve skupině společností, jejíž je Společnost součástí), a / nebo v souvislosti s jakýmkoli spojením, reorganizací, konsolidací nebo bankrotem Společnosti a / nebo jakékoli společnosti v rámci skupiny společností, jejichž součástí je Společnost.

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte nárok na následující práva. K výkonu těchto práv bude zasláním e-mailu s požadavkem na uplatnění vašeho práva na následující e-mailovou adresu: customersupport@instantgamesupport.com

Právo na přístup

Máte právo obdržet od společnosti potvrzení, zda se zpracovávají osobní údaje o vás, či nikoli, a v takovém případě přístup k osobním údajům a následujícím informacím: (1) účely zpracování; 2) kategorie dotčených osobních údajů; (3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje sděleny, zejména příjemci ve třetích zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo mezinárodní organizace; (4) pokud je to možné předpokládané období, po které budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení tohoto období; (5) existence práva požadovat od společnosti opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů o vás nebo vznést námitku proti takovému zpracování; (6) právo podat stížnost u orgánu dozoru; (7) pokud od vás osobní údaje nejsou shromažďovány, veškeré dostupné informace o jejich zdroji; 8) existence profilování; a (9) pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země mimo EHP nebo mezinárodní organizaci, příslušné záruky týkající se předání.

Společnost poskytne kopii Osobních údajů, které procházejí zpracováním, a může požadovat přiměřený poplatek za jakékoli další kopie, které si vyžádáte, pokud podáte žádost elektronickými prostředky, a pokud si nepožádáte jinak, budou informace poskytovány běžně používaným elektronická forma.

Právo získat kopii osobních údajů nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody ostatních, a proto pokud žádost poškodí práva a svobody ostatních, společnost nemusí váš požadavek splnit nebo tak učinit omezeným způsobem.

Právo na opravu

Máte právo získat od společnosti opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, mimo jiné poskytnutím doplňujícího prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo získat od společnosti výmaz osobních údajů, pokud platí jeden z následujících důvodů: (a) osobní údaje již nejsou nutné ve vztahu k účelu, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (b) odvoláte svůj souhlas, na kterém je zpracování založeno, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ; (c) kdykoli vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech sledovaných námi nebo třetí stranou, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování ; (d) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů o vás pro účely přímého marketingu; (e) osobní údaje byly zpracovány nezákonně; (f) osobní údaje o vás musí být vymazány, aby bylo zajištěno dodržení zákonné povinnosti podle práva Evropské unie nebo členského státu, které společnost podléhá.

Toto právo se nepoužije, pokud je zpracování nezbytné: (a) za účelem splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, kterému společnost podléhá; nebo b) pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo získat od společnosti omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud platí jedna z následujících podmínek: (a) zpochybňujete přesnost osobních údajů, a to po dobu, která společnosti umožní ověřit přesnost Osobní údaje o vás; (b) zpracování je nezákonné a vy se stavíte proti vymazání osobních údajů o vás a místo toho požadujete omezení jejich použití; (c) Společnost již nepotřebuje vaše osobní údaje o vás pro účely zpracování, je však vyžadována pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků; (d) pokud je zpracování osobních údajů o vás nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností nebo třetí stranou, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pro vznik, výkon nebo obrana právních nároků; (e) kde jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování rozsahu, který souvisí s takovým přímým marketingem.

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů o vás omezeno na základě vaší žádosti, budou tyto osobní údaje, s výjimkou ukládání, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo dostávat osobní údaje o vás, které jste společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto osobní údaje jinému správci, kde: (a) zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě, jejíž jste stranou; a (b) zpracování se provádí automatizovanými prostředky.

Při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby byly osobní údaje o vás přeneseny přímo ze společnosti jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Uplatněním vašeho práva na přenositelnost údajů nejsou dotčena vaše práva a práva společnosti vyplývající z vašeho práva na výmaz. Kromě toho právo na přenositelnost údajů nesmí nepříznivě ovlivnit práva a svobody ostatních.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech sledovaných společností nebo třetí stranou, a to z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, včetně profilování založeného na těchto oprávněných zájmech. Osobní údaje o vás již nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů o vás pro účely přímého marketingu, což zahrnuje profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.

Právo odvolat souhlas

Svůj souhlas, který jste nám poskytli za účelem zpracování osobních údajů o vás, můžete kdykoli odvolat, aniž byste ovlivnili zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu zřízeného členským státem za účelem ochrany základních práv a svobod fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v Evropské unii.

 

Vaše práva týkající se osobních údajů o vás, jak jsou uvedena v této části 11, mohou být omezena právními předpisy Evropské unie nebo členských států, kterým společnost podléhá.

Poskytneme vám požadované informace podle vašich práv uvedených v této části 11 bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Tuto lhůtu lze v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce, s přihlédnutím ke složitosti a počtu žádostí. O každém takovém prodloužení vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody prodlení.

Informace požadované podle vašich práv uvedených v této části 11 budou poskytovány bezplatně, pokud není v této části uvedeno jinak 11. Pokud jsou žádosti zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména kvůli jejich opakující se povaze, můžeme buď: (a) účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k administrativním nákladům na poskytnutí informací nebo komunikace nebo na provedení požadovaného opatření; nebo b) odmítnout na základě žádosti jednat.

Společnost může vyžadovat, abyste poskytli další informace nezbytné k potvrzení vaší identity, abychom mohli splnit váš požadavek podle vašich práv uvedených v této části 11, pokud máme důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která žádost podává.

Všeobecné

Když navštívíte webovou stránku nebo na ni přejdete a / nebo použijete naše produkty a služby, na zařízení, pomocí kterého navštívíte webovou stránku nebo na ni navštívíte a / nebo používáte naše produkty a služby, se nainstaluje soubor cookie (což je malý textový soubor). Soubory cookie nám umožňují shromažďovat informace o vás a vašem chování, aby se zlepšila vaše uživatelská zkušenost, zapamatovalo si vaše preference a nastavení, přizpůsobilo vás a nabídlo vám produkty a služby, které vás mohou zajímat. Používají se také soubory cookie, které shromažďují statistiky o vašem používání našich produktů a služeb a provádějí analýzy.

Některé soubory cookie, které používáme, jsou relační soubory cookie, které se dočasně stáhnou do vašeho zařízení a trvají, dokud nezavřete svůj webový prohlížeč, zatímco jiné jsou trvalé soubory cookie, které zůstanou ve vašem zařízení po ukončení procházení webu a slouží k tomu, aby si web pamatoval vy jako vracející se návštěvník, když se vrátíte na webovou stránku.

Druhy cookies

Soubory cookie, které používáme, byly klasifikovány podle jejich funkčnosti takto:

Typ souboru cookie

Účel

dodatečné informace

Přísně nutné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k tomu, abyste mohli procházet web a používat funkce, které jste požadovali. Používají se k tomu, aby vám poskytli náš obsah, produkty a služby, které jste požadovali.

Takové soubory cookie jsou zásadní, aby pomohly vašemu zařízení stahovat nebo streamovat informace, abyste se mohli pohybovat po webových stránkách, využívat jejich funkce a umožnit vám návrat na stránky, které jste dříve navštívili.

Tyto soubory cookie shromažďují osobní údaje o vás, například uživatelské jméno, datum posledního přihlášení a identifikují vás jako přihlášeného na web.

Tyto cookies se vymažou, když zavřete webový prohlížeč (relační cookies)

Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie se používají k tomu, aby vás rozpoznali, když se vrátíte na web, a umožňují nám zapamatovat si vaše volby a preference (například jazyk), abychom nám mohli poskytovat vylepšené a přizpůsobené funkce.

Tyto soubory cookie shromažďují osobní údaje o vás, jako jsou vaše jazykové preference, hry, které hrajete, a marketingové preference.

Tyto cookies přežijí po ukončení vašeho webového prohlížeče a trvají až do příslušné doby vypršení platnosti.

Výkonnostní cookies

Tyto soubory cookie se používají k poskytování souhrnných statistik o výkonu webových stránek ak testování a zlepšování tohoto výkonu za účelem lepšího uživatelského zážitku; navíc nám umožňují provádět analytické funkce na webových stránkách.  

Tyto soubory cookie shromažďují anonymizované údaje, které se nevztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Tyto cookies jsou platné po různá období; některé jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč, zatímco jiné mají neomezenou dobu platnosti.  

Soubory cookie pro marketing / cílení třetích stran

Tyto soubory cookie se používají k doručování reklam a marketingové komunikace ak zobrazování webových stránek způsobem, který je pro vás relevantnější na základě vašich zájmů a akcí; také se používají k měření účinnosti reklamní kampaně. Tyto soubory cookie zaznamenávají vaši návštěvu webových stránek, stránky, které jste navštívili, a produkty a služby, které jste použili.

Některé z těchto cookies jsou poskytovány a používány třetími stranami.

Tyto cookies jsou platné po různá období; některé jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč, zatímco jiné mají neomezenou dobu platnosti.  

 

Blokování a odstranění cookies

Chcete-li blokovat a mazat některé nebo všechny soubory cookie, můžete změnit nastavení svého prohlížeče. Níže naleznete odkazy na pokyny, jak toho dosáhnout u některých nejpopulárnějších webových prohlížečů:

 

Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, některé nebo všechny funkce a funkce webových stránek nemusí fungovat podle očekávání.

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu, která je nezbytná pro splnění účelů zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v těchto zásadách, nebo po delší dobu, jak je požadováno v souladu s platnými právními předpisy, nařízeními, zásadami a objednávkami. nám.

Obecně o vás budeme osobní údaje uchovávat po dobu minimálně pěti let po ukončení vašeho účtu u nás.

Abychom zajistili, že vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je požadováno, pravidelně kontrolujeme osobní údaje, které uchováváme, abychom zjistili, zda lze některé osobní údaje vymazat. 

Osobní údaje o vás mohou být předány do třetí země (tj. Jurisdikce mimo členské státy EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko) nebo mezinárodním organizacím. Za takových okolností společnost přijme vhodná ochranná opatření zaměřená na zajištění ochrany osobních údajů o vás a zajistí, aby pro subjekty údajů byla k dispozici vynutitelná práva subjektu údajů a účinné právní prostředky.

Tyto záruky a ochrana budou k dispozici, pokud bude splněna některá z následujících podmínek:

 1. Předání se uskutečňuje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, o které Evropská komise rozhodla, že poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, které jim jsou předávány podle čl.45 odst.3 nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 („ GDPR");
 2. Převod je v souladu s právně závazným a vymahatelným nástrojem mezi orgány veřejné moci nebo orgány podle čl. 46 odst. 2 písm. A) GDPR; nebo
 3. Přenos je v souladu se standardními doložkami o ochraně údajů přijatými Evropskou komisí podle čl.46 odst.2 písm. C) GDPR; na klauzule přijaté Evropskou komisí se lze podívat na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Můžete požádat společnost, aby vám byla zaslána e-mailem na následující adresu: podrobnosti o zárukách, které používá k ochraně osobních údajů o vás, které jsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Provádíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů s přihlédnutím k rizikům, která představují zpracování, zejména z náhodného nebo nezákonného zničení, ztráty, změny, neoprávněného vyzrazení nebo přístupu k přenášeným osobním údajům , uloženy nebo jinak zpracovány.

Může se od nás vyžadovat, abychom z důvodu zákonných nebo jiných povinností mimo naši kontrolu předali osobní údaje o vás třetím stranám, například orgánům veřejné moci. Za takových okolností máme omezenou kontrolu nad úrovní ochrany poskytované vašim osobním údajům o vás takovými třetími stranami.

Jakýkoli přenos osobních údajů prostřednictvím internetu nelze plně zabezpečit. Společnost proto nemůže zajistit ochranu vašich osobních údajů při přenosu přes internet na web provozovaný společností.

Web může poskytovat odkazy na webové stránky a / nebo aplikace třetích stran. Společnost nekontroluje takové webové stránky a aplikace, ani shromažďování a / nebo zpracování osobních údajů o vás takovými webovými stránkami a aplikacemi, a my nejsme zodpovědní za takové webové stránky a aplikace, ani za jejich zásady a aktivity v oblasti ochrany osobních údajů a údajů. Tyto zásady se nevztahují na žádné akce prováděné prostřednictvím těchto webových stránek a / nebo aplikací.

Kdekoli k těmto třetím stranám přistupujete & #39; webové stránky a / nebo aplikace, doporučujeme vám pečlivě zkontrolovat jejich zásady ochrany osobních údajů před použitím těchto webových stránek a / nebo aplikací a před zveřejněním jakýchkoli vašich osobních údajů.

Podmínky těchto zásad můžeme čas od času upravit. Kdykoli tyto zásady upravíme, oznámíme tyto změny zveřejněním aktualizovaných zásad na webových stránkách. Kromě toho, když provedeme významné změny těchto zásad, budeme se vás snažit o těchto změnách informovat prostřednictvím komunikačních prostředků, o nichž se domníváme, že je přiměřeně vhodné, abychom vás o těchto změnách informovali, a zveřejněním oznámení o těchto změnách na webových stránkách. Pokud není uvedeno jinak, všechny dodatky vstoupí v platnost zveřejněním aktualizovaných zásad na webových stránkách.

Verze 2.0 - 24.05.2018